431192U076

Course catalogue

NameAUG4F20 Political Communication: Theory and Practice
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U076
TeacherMathias Osmundsen og en endnu unavngiven journalistisk underviser fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98474
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Forholdet mellem politikere, journalister og borgere har de seneste &#229;rtier &#230;ndret sig dramatisk. Mange borgere f&#229;r deres daglige dosis nyheder om den politiske verden fra massemedierne, ligesom politikerne ofte er n&#248;dsaget til at kommunikere gennem medier og journalister, n&#229;r de skal fors&#248;ge at overbevise borgerne om, hvorfor de skal st&#248;tte lige pr&#230;cis dem.</p> <p>Trekantsdramaet mellem politikere, journalister og borgere rejser en r&#230;kke centrale sp&#248;rgsm&#229;l: Har medierne magt til at s&#230;tte dagsordenen, eller afspejler deres nyhedshistorier blot borgernes og politikernes interesser? Hvor nemt kan nyheder og kommunikationsbudskaber p&#229;virke borgernes politiske holdninger &#8211; og hvordan skaber man egentlig nyhedshistorier, der har stor gennemslagskraft? Og hvad med de sociale medier, hvordan har de nye formater og platforme &#230;ndret m&#229;den, hvorp&#229; politik formidles og diskuteres? Det er sp&#248;rgsm&#229;l som disse, vi skal blive klogere p&#229; i seminaret.</p> <p>Seminaret best&#229;r af en teoretisk og en praktisk del. I teoridelen ser vi f&#248;rst n&#230;rmere p&#229;, hvordan medier og politikere ved hj&#230;lp af forskellige typer af kommunikation kan p&#229;virke borgernes politiske meninger, og her stifter vi bekendtskab med begreberne <em>framing</em>, <em>priming</em> og <em>agenda-setting</em>. Vi rykker dern&#230;st videre og ser p&#229;, hvordan medierne <em>udv&#230;lger</em> nyhedshistorier. For eksempel n&#229;r medierne i s&#229; h&#248;j grad fokuserer p&#229; s&#229;kaldte &#8221;game frames&#8221; og negative nyhedshistorier, skyldes det s&#229; et dybtf&#248;lt &#248;nske om at fremstille politiske historier s&#229; retvisende som muligt? Eller er det prim&#230;rt et fors&#248;g p&#229; at slukke borgernes t&#248;rst efter drama og konflikt og p&#229; den m&#229;de lokke flere seere og l&#230;sere til? Og hvad med sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram? Hvordan h&#229;ndterer de traditionelle medier den nye konkurrence, og hvilken betydning har det for indholdet af deres historier?</p> <p>Den praktiske del af seminaret l&#248;ber samtidig med den teoretiske. Her tager vi journalist-kasketten p&#229; og fokuserer p&#229;, hvordan de teoretiske indsigter kan oms&#230;ttes til konkrete nyhedshistorier. Hvordan v&#230;lger journalister de rette vinkler til deres historier? B&#248;r der fokuseres p&#229; tal og statistikker, negative eller positive aspekter, konflikt eller substans? F&#248;rer fremkomsten af sociale medier til et behov for at nyt&#230;nke m&#229;den, man skriver nyhedshistorier p&#229;, eller hvordan tilpasser man nyhedsformidlingen til de nye formater?&#160;&#160;&#160;</p> <p>Seminaret befinder sig i gr&#230;nselandet mellem statskundskab, politisk kommunikation og journalistik. I teoridelen st&#248;der vi en r&#230;kke forskellige metodiske designs, b&#229;de kvalitative og kvantitative, og vi tager afs&#230;t i dansk s&#229;vel som international empiri. Vi vil l&#248;bende besk&#230;ftige os med metodem&#230;ssige sp&#248;rgsm&#229;l og forholde os kritisk til de forskellige studier. I praksisdelen tilegner vi os en r&#230;kke journalistiske v&#230;rkt&#248;jer, der g&#248;r os i stand til at konstruere nyhedshistorier selv samt til at identificere styrker og svagheder ved forskellige typer af nyhedshistorier.</p> <p>Sigtet med seminaret er at kl&#230;de seminardeltagerne p&#229; til at kunne navigere og forst&#229; mediernes samfundsm&#230;ssige og politiske rolle samt at g&#248;re dem i stand til at oms&#230;tte teori til konkrete nyhedshistorier.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.