431192U075

Course catalogue

NameAUG3F20 What Money Can't Buy: The Limits of the Market: an Empirical, Theoretical and Normative Perspective
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U075
TeacherAndreas Brøgger Albertsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98473
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

If&#248;lge Beatles kan k&#230;rlighed ikke k&#248;bes for penge, mens Jodle Birge fortalte, at &#8217;rigtige venner&#8217; heller ikke kan. Derudover er der vist ikke meget, der ikke kan anskaffes af den, der har nok p&#229; bankbogen. I Indien kan man k&#248;be en nyre p&#229; det sorte marked og betale en fremmed kvinde for at f&#248;de sit barn. P&#229; Vesterbro kan man k&#248;be seksuelle ydelser fra en prostitueret. I Californien kan man for et natligt bel&#248;b f&#229; opgraderet sin f&#230;ngselscelle til en, der er bedre end den, der bydes andre fanger. Markedet udbredes langsomt til alle dele af livet og samfundet. N&#230;sten alt kan k&#248;bes og s&#230;lges p&#229; lige fod med hotelovernatninger og IKEA-m&#248;bler. Dette kandidatseminar giver de studerende mulighed for at forst&#229; og vurdere denne udvikling samt systematisk diskutere den i lyset af bredere teorier og erfaringer om markedet som allokeringsmekanisme. Dette spiller samtidig sammen med en tankegang, hvor &#248;konomiske incitamenter i h&#248;jere og h&#248;jere grad anvendes til at styre og p&#229;virke vores adf&#230;rd.<br /> <br /> For nogle, m&#229; det betragtes som en positiv udvikling. Markedet sikrer, at de, der &#248;nsker at betale for noget, kan arrangere en transaktion med de, der &#248;nsker at afgive dette til den aftalte pris. S&#229;ledes sikres det if&#248;lge g&#230;ngs &#248;konomisk t&#230;nkning mod det velf&#230;rdstab, der er forbundet med at forbyde transaktioner mellem frivillige akt&#248;rer. Andre mener, at vi ydermere har mere principielle grunde til at udbrede markedet p&#229; denne vis. Friheden til at kaste sig over et hvilket som helst erhverv b&#248;r ikke indskr&#230;nkes, og muligheder for ekstra indt&#230;gter b&#248;r ikke fratages de, der har s&#229; f&#229;. Andre stemmer i b&#229;de klassisk og moderne litteratur tvivler p&#229;, at markedet kan levere alle disse goder, uden at det giver betydelige omkostninger. Nogle frygter, at vi ved at forlade os p&#229; &#248;konomiske incitamenter udvisker eksempelvis altruistiske v&#230;rdier; andre, at markedet vil forst&#230;rke betydningen af allerede eksisterende uligheder. Seminaret vil v&#230;re opbygget s&#229;ledes, at der f&#248;rst er en gennemgang af generelle teorier om markedet, og dern&#230;st en diskussion af dets anvendelse i forskellige cases, herunder organdonation, rugem&#248;dre og prostitution.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.