431192U074

Course catalogue

NameAUG2F20 The Public Encounter
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U074
TeacherMathilde Cecchini
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98472
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>En gravid kvinde er til jordemoderkonsultation, hvor hun bliver stillet sp&#248;rgsm&#229;l og f&#229;r m&#229;lt sit blodtryk. To politibetjente stopper en gruppe teenagere for at k&#248;re for hurtigt p&#229; scooter. En matematikl&#230;rer gennemg&#229;r br&#248;kregning med sin 5. klasse.&#160; Alle disse hverdagssituationer er eksempler p&#229; m&#248;det mellem stat og borger &#8211; eller mere pr&#230;cist m&#248;det mellem statens repr&#230;sentanter (frontpersonalet) og borgerne. M&#248;det mellem stat og borger er et vigtigt emne inden for politologien, ikke blot fordi det udg&#248;r det sidste led i implementeringen af politik, men ogs&#229; fordi m&#248;det mellem frontpersonale og borgere udg&#248;r de situationer, hvor borgere l&#230;rer om staten og statens politik. Det er netop i borgerens m&#248;de med frontpersonale som l&#230;rere, politifolk, sundhedspersonale etc., at ydelser leveres, og regler og love h&#229;ndh&#230;ves. M&#248;det er med andre ord der, hvor politik realiseres. Samtidig er m&#248;derne ogs&#229; situationer, hvor borgerne g&#248;r sig erfaringer med statens lydh&#248;rhed samt deres status som borgere i samfundet. Resultatet af m&#248;det mellem frontpersonale og borgere er s&#229;ledes ikke blot leveringen af en ydelse eller h&#229;ndh&#230;velsen af en regel, men m&#248;det kan ogs&#229; have betydning for borgerens identitet, for produktionen og reproduktionen af hierarkier i samfundet samt borgernes politiske effektivitetsf&#248;lelse og deltagelse.</p> <p>Form&#229;let med dette seminar er at give de studerende en grundig indf&#248;ring i forskellige teorier om m&#248;det mellem stat og borger med s&#230;rligt fokus p&#229;, hvordan magt og identiteter er p&#229; spil i m&#248;det samt de intenderede og uintenderede effekter af m&#248;det. Seminaret indeholder en teoretisk del, hvor de studerende bliver introduceret for forskellige teoretiske perspektiver p&#229; m&#248;det, herunder teorier om frontpersonale. Derefter f&#248;lger en empirisk del, hvor vi vil analysere forskellige cases med afs&#230;t i teorierne fra f&#248;rste del.</p> <p>Seminaret udbydes som sommerseminar, og undervisningen vil blive afviklet i l&#248;bet af tre uger (tre dage med undervisning om ugen af fem timers varighed).</p> <p>Forel&#248;big plan for seminaret</p> <table width="0"> <tbody> <tr> <td width="203"> <p><strong>Undervisningsdag</strong></p> </td> <td width="203"> <p><strong>Tema</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="407"> <p><strong>Teoretisk del</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 1</p> </td> <td width="203"> <p>Introduktion:</p> <p>Hvad kendetegner m&#248;det mellem stat og borger, og hvorfor skal vi interessere os for det?</p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 2</p> </td> <td width="203"> <p>Bureaukraten og borgeren:</p> <p>Hvad kendetegner frontpersonale og borgere i m&#248;det?</p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 3</p> </td> <td width="203"> <p>Borgerens m&#248;de med policies og policy-programmer</p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 4</p> </td> <td width="203"> <p>Borgerens m&#248;de med velf&#230;rdsinstitutioner</p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 5</p> </td> <td width="203"> <p>Intenderede og uintenderede outcomes af m&#248;det mellem stat og borger &#8211; opsamling p&#229; de forskellige teoretiske perspektiver</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="407"> <p><strong>Empirisk del &#8211; casemateriale</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 6</p> </td> <td width="203"> <p>Borgerens m&#248;de med social- og sundhedssystemet</p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 7</p> </td> <td width="203"> <p>Borgerens m&#248;de med uddannelsessystemet</p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 8</p> </td> <td width="203"> <p>Borgerens m&#248;de med retsv&#230;senet</p> <p>Staten og ikke-statsborgere</p> <p>&#160;</p> </td> </tr> <tr> <td width="203"> <p>Undervisningsdag 9</p> </td> <td width="203"> <p>Opsamling, afrunding, sp&#248;rgetime og pr&#248;veeksamen.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.