431192U072

Course catalogue

Name253F20 Ethnographic Fieldwork: Observations and Interviews in the Study of Politics and Public Organisations
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U072
Teacher<ul> <li>Mathilde Cecchini</li> <li>Ane Karoline Bak Foged</li> </ul>
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98470
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Hvordan h&#229;ndterer kontanthj&#230;lpsmodtagere m&#248;det med velf&#230;rdssystemet? Hvordan skabes identiteter som dansker og ikke-dansker blandt elever i folkeskolen? Er skat definerende for sociale akt&#248;rers relation til staten i Senegal? Hvad kendetegner forholdet mellem ministre og deres departementschefer? Alle disse sp&#248;rgsm&#229;l er eksempler p&#229; forskningssp&#248;rgsm&#229;l, som har v&#230;ret udgangspunktet for politiske og organisatoriske etnografiske studier, og som kan bidrage til politologisk forskning.</p> <p>Inden for statskundskaben er vi ofte interesserede i at unders&#248;ge og forst&#229; menneskers adf&#230;rd, samt hvordan sociale og politiske processer udspiller sig i forskellige arenaer. En m&#229;de at tilg&#229; s&#229;danne sp&#248;rgsm&#229;l p&#229; er etnografisk feltarbejde, men denne tilgang har traditionelt set ikke v&#230;ret udbredt inden for politologisk forskning.</p> <p>Etnografiske studier adskiller sig fra andre samfundsvidenskabelige tilgange ved at unders&#248;ge, hvordan f&#230;nomener udfolder sig i deres naturlige kontekst og ved at have en s&#230;rlig sensitivitet ift. kontekstens betydning for, hvad der sker. Den etnografiske tilgangs styrke ligger dermed i dens evne til at observere handlinger, som kan v&#230;re sv&#230;re at indfange igennem interviews og sp&#248;rgeskemaer, samt forst&#229; disse handlingers betydning i den konkrete kontekst. Dette opn&#229;s gennem feltarbejde og metoder som observationsstudier, &#8221;embedded interviews&#8221; og indsamling ved hj&#230;lp af alternative datakilder.</p> <p>Selvom den etnografiske tilgang har mange styrker, er der ogs&#229; mange udfordringer og problemstillinger, n&#229;r man arbejder etnografisk: Hvordan h&#229;ndterer man interaktionen med dem, man observerer? Hvordan tager man h&#248;jde for forskerens indflydelse p&#229;, hvad der sker i felten? Hvordan dokumenterer man det, man observerer, og hvordan analyserer, fortolker og infererer man fra egne observationer og feltnoter? Hvordan kan etnografiske metoder kombineres med andre metoder og tilgange? Til sidst: Hvilke kriterier bruges til at sikre god etnografisk forskning og hvad med generaliserbarheden af ens fund? Dette er blot nogle af de sp&#248;rgsm&#229;l, man skal forholde sig til, n&#229;r man laver feltarbejde.</p> <p>Form&#229;let med dette kursus er at give de studerende den viden og de f&#230;rdigheder, det kr&#230;ver at designe og udf&#248;re etnografiske studier, samt kombinere den etnografiske tilgang med andre samfundsvidenskabelige tilgange. I kurset vil vi gennemg&#229; metodisk litteratur om etnografi, l&#230;se eksempler p&#229; etnografisk arbejde samt selv pr&#248;ve kr&#230;fter med etnografiske metoder til datagenerering og dataanalyse. Derudover vil der v&#230;re opl&#230;g fra forskere, som arbejder etnografisk.</p> <p>Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen med synopsis.</p> <p>Udkast til seminarplan:</p> <table> <tbody> <tr> <td width="56"> <p><strong>Uge</strong></p> </td> <td width="406"> <p><strong>Tema </strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>1</p> </td> <td width="406"> <p>Introduktion: Hvad er etnografisk feltarbejde, og hvad er s&#230;regent ved politisk etnografi?</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="463"> <p><strong>Inden felten</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>2</p> </td> <td width="406"> <p>Metodologi og forskningskriterier</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>3</p> </td> <td width="406"> <p>Teoris rolle i etnografi og den abduktive forskningslogik</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>4</p> </td> <td width="406"> <p>Forberedelse, adgang og formelle retningslinjer</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="463"> <p><strong>I felten</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>5</p> </td> <td width="406"> <p>Roller og relationer</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>6</p> </td> <td width="406"> <p>Hvordan tager man feltnoter?</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="463"> <p><strong>&#216;velse</strong>: Mini observationsstudie</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>7</p> </td> <td width="406"> <p>At stille sp&#248;rgsm&#229;l under feltarbejde: fx &#8220;embedded interviews&#8221; og &#8220;go along&#8221;-interviews</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>8</p> </td> <td width="406"> <p>&#8221;Non-native&#8221; og &#8221;at home ethnography&#8221;</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>9</p> </td> <td width="406"> <p>Digital etnografi: at lave feltarbejde p&#229; nettet og de sociale medier</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>10</p> </td> <td width="406"> <p>Etiske perspektiver i feltarbejde</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="463"> <p><strong>&#216;velse</strong>: Feltarbejde</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="463"> <p><strong>Hjemme fra felten</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>11 + 12</p> </td> <td width="406"> <p>At analysere feltnoter &#8211; forskellige tilgange</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>13</p> </td> <td width="406"> <p>At skrive etnografisk</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>14</p> </td> <td width="406"> <p>Synopsisgennemgang og afrunding</p> </td> </tr> <tr> <td width="56"> <p>15</p> </td> <td width="406"> <p>Individuel vejledning p&#229; synopsis forud for eksamen</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.