431192U070

Course catalogue

Name251F20 Advanced Quantitative Political Methodology: Causal Inference
ECTS10
Language Dansk Engelsk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U070
Teacher<p>Martin Bisgaard</p> <p>Martin Vinæs Larsen</p>
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98468
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Hvad sker der med tilfredsheden blandt borgere, hvis administrative enheder sammenl&#230;gges? &#216;ger uddannelse politisk deltagelse? Medf&#248;rer demokratisering &#248;get velstand? Mindsker samhandel sandsynligheden for v&#230;bnet konflikt? P&#229;virkes borgerne af partiernes budskaber? Disse sp&#248;rgsm&#229;l er alle eksempler p&#229; politologiske problemstillinger, der stiller kausale sp&#248;rgsm&#229;l. Mange politologiske analyser &#8211; b&#229;de dem, der udf&#248;res inden for og uden for universiteterne &#8211; s&#248;ger im- eller eksplicit at besvare sp&#248;rgsm&#229;l om &#229;rsag og virkning; de fors&#248;ger med andre ord at bedrive kausal inferens. Teknikker til at unders&#248;ge kausalitet b&#248;r derfor v&#230;re en del af enhver politologs v&#230;rkt&#248;jskasse, ligesom evnerne til at skelne mellem solide og knap s&#229; solide teknikker er en essentiel politologisk kompetence.</p> <p>Dette fag introducerer de studerede til de oftest anvendte kvantitative metoder til kausal inferens. Form&#229;let er, at studerende selv kan bedrive kausal inferens, samt at de kan identificere styrker og svagheder i andres analyser af kausalforhold.</p> <p>Vi vil tage udgangspunkt i det mest anvendte redskab &#8211; regression med observationelle tv&#230;rsnitsdata &#8211; og de problemer, der er forbundet med at anvende dette i forhold til kausal inferens. Derefter vil de studerende blive introduceret for mere avancerede metodiske v&#230;rkt&#248;jer, herunder randomiserede eksperimenter, matching, panelmetoder, difference-in-differences, syntetisk kontrol, instrumentvariable og regression discontinuity designs.</p> <p>Introduktionen suppleres med kortere praktiske introduktioner &#8211; i form af hands-on &#248;velser i Stata &#8211; til, hvordan metoderne anvendes i praksis. Konkret vil vi genanalysere data fra eksisterende kausale studier med alternative metoder. I forl&#230;ngelse heraf vil vi diskutere styrker og svagheder ved eksisterende studier, samt hvordan disse unders&#248;gelser kan forbedres.</p> <p>&#160;</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.