431192U069

Course catalogue

Name242F20 Organisation, Identity and Work Life - Sociological Perspectives on Working in and with Public Organisations
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U069
Teacher<ul> <li>Lise Degn</li> <li>Ea Høg Utoft</li> </ul>
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98467
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Hvordan skaber medarbejdere mening i reformer og organisatoriske forandringsprocesser, og hvordan konstituerer dette m&#229;den at arbejde p&#229;? Hvordan p&#229;virker nye arbejdsformer (fx &#248;get fleksibilitet eller kortere arbejdsuger) medarbejdernes motivation og produktivitet? Hvordan p&#229;virkes medarbejdernes relation til arbejdspladsen af &#230;ndringer i organisationens identitet og image?</p> <p>Disse sp&#248;rgsm&#229;l relaterer sig til forholdet mellem organisation og medarbejder, og hvordan dette udfordres i et hastigt forandrende samfund. I dette seminar vil vi fors&#248;ge at belyse s&#229;danne sp&#248;rgsm&#229;l og s&#230;tte fokus p&#229;, hvordan vi kan forst&#229; dem igennem et sociologisk blik.</p> <p>Form&#229;let med seminaret er at udforske, b&#229;de hvordan offentlige organisationer har udviklet sig over tid i takt med styringsrationalers skiften, men ogs&#229; hvordan arbejdslivet i moderne offentlige organisationer har udviklet sig. S&#230;rligt offentlige organisationer er karakteriseret ved at v&#230;re underlagt politisk styring og regulering, men i det moderne velf&#230;rdssamfund er denne styring og regulering mere kompleks end nogensinde f&#248;r, hvilket s&#230;tter nye rammer for b&#229;de ledelse og medarbejdere i disse organisationer.</p> <p>Seminaret indledes med en bred teoretisk indf&#248;ring i nyere organisationsteori, hvor vi bl.a.skal fokusere p&#229;, hvordan institutionelle scripts og id&#233;er former organisationers opbygning og virkem&#229;de. De studerende vil blive introduceret til en r&#230;kke post-bureaukratiske organisationsforst&#229;elser, som kan kvalificere deres evner til at udf&#248;re analyser i &#8221;egen praksis&#8221;.</p> <p>Dern&#230;st vil vi udforske hvordan arbejdsliv i s&#229;danne komplekse organisationer kan forst&#229;s igennem en sociologisk og identitetsteoretisk optik. De studerende vil blive introduceret til forskellige typer identitetsteori, som kan nuancere forst&#229;elsen for, hvordan professionel, organisatorisk og social identitet er med til at forme organisering og dermed organisatorisk liv.</p> Vi udforsker i l&#248;bet af seminaret, hvordan f&#230;nomener som kultur, ledelse, stress, motivation, k&#248;n, f&#248;lelser, kontrol og fleksibilitet former arbejdet i moderne organisationer, og diskuterer forskellige teoretiske optikker til at forst&#229; og analysere dette.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.