431192U067

Course catalogue

Name234F20 Neutral Competence: Bureaucratic Expertise and Politics
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U067
TeacherMatt W. Loftis
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98465
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Information er altafg&#248;rende for en regering. Det er grunden til, at regeringer bruger mange ressourcer p&#229; at tilvejebringe relevant og nyttig information. Samtidig er information ikke neutral, og informationsasymmetri er en central faktor i mange teorier om politik og forvaltning. P&#229; alle niveauer i det politiske system kan information v&#230;re biased og p&#229;virket af politiske interesser.</p> <p>P&#229; dette seminar g&#229;r vi i dybden med sp&#248;rgsm&#229;let om, hvilken rolle information spiller i moderne politik og forvaltning. Vi skal arbejde med, hvordan regeringer tilegner sig information, hvordan den kommunikation bliver kommunikeret videre til politikerne, og hvordan denne proces kan p&#229;virke de politiske valg og beslutninger.</p> <p>Pensum vil d&#230;kke en r&#230;kke forskellige forskningsomr&#229;der, og hvor det er muligt, vil vi s&#230;rligt have fokus p&#229; europ&#230;iske, demokratiske systemer. I hvert kursusmodul vil vi besk&#230;ftige os med, hvordan is&#230;r bureaukratiets tilvejebringelse af information er blevet teoretiseret inden for forskellige forskningstraditioner. I l&#248;bet af semestret vil vi holde disse perspektiver op imod hinanden i et fors&#248;g p&#229; at udvikle et samlet og mere sammenh&#230;ngende perspektiv p&#229; den rolle, information spiller i moderne politik og forvaltning.</p> Vi vil blandt andet arbejde med f&#248;lgende sp&#248;rgsm&#229;l: Hvordan l&#230;rer en regering om samfundsm&#230;ssige problemer? Hvordan p&#229;virker den bureaukratiske ekspertise en koalitionsregerings politik? Hvorn&#229;r er politikerne mest afh&#230;ngige af bureaukraternes ekspertise? Hvorn&#229;r og hvordan udnytter bureaukraterne deres ekspertise optimalt og til hvilke form&#229;l?

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.