431192U066

Course catalogue

Name233F20 Leadership, Motivation and Personal Characteristics Focusing on Gender
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U066
TeacherTrine Høj Fjendbo
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98464
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>I takt med at den offentlige sektor har brug for at yde mere for f&#230;rre midler, ses ledelse i stigende grad som et tryllemiddel, vi har masser af. Men god og effektiv ledelse er bestemt ikke nem at udf&#248;re, slet ikke n&#229;r medarbejderne ikke opfatter den samme ledelse, som lederen tror, at han/hun ud&#248;ver, eller n&#229;r medarbejderens opfattelse delvist afh&#230;nger af lederens og medarbejderens k&#248;n. Selvom lederen kommer igennem til medarbejderen, s&#229;ledes at medarbejderen opfatter (en v&#230;sentlig del af) den ledelse, lederen har fors&#248;gt at udf&#248;re, bliver denne ledelse ikke n&#248;dvendigvis taget lige godt imod af alle medarbejdere. Der er s&#229;ledes lang vej fra lederens initiale intention om at udf&#248;re ledelse for at opn&#229; et bestemt resultat, til at dette opfattes af medarbejderen og har den &#248;nskede effekt.</p> <p>K&#248;n er et meget diskuteret emne i forbindelse med ledelse. Ofte er fokus p&#229; ligestilling, herunder antallet af kvindelige ledere eller kvinder i bestyrelser. Dette vil dog <span style="text-decoration: underline;">ikke</span> v&#230;re fokus i dette seminar. Vi tager udgangspunkt i, hvilke forskelle der kan v&#230;re mellem m&#230;nd og kvinder, samt hvilke forskelle der kan v&#230;re i steoretype forventninger til mandlige og kvindelige ledere, da dette kan have betydning for, hvilken ledelse de udf&#248;rer og/eller opfattes som udf&#248;rende. I l&#248;bet af seminaret vil vi b&#229;de komme ind p&#229;, hvilken betydning lederens og medarbejderens k&#248;n har, samt hvilken betydning kombinationen af de to har.</p> <p>Seminaret vil starte med nogle undervisningsgange om ledelse generelt med fokus p&#229; transformations- og transaktionsledelse, opfattet ledelse, effekter af ledelse og fit-litteraturen. Dern&#230;st vil vi g&#229; mere ind i, hvilke k&#248;nsforskelle der tegner sig mellem m&#230;nd og kvinder, og hvilken betydning disse kan have for lederens ledelse, samt for hvordan medarbejderen tager imod ledelsen. Vi vil ligeledes dykke ned i betydning af kongruens mellem lederen og medarbejderen, med fokus p&#229; k&#248;nskongruens.</p> <p>I seminaret vil vi blandt andet diskutere sp&#248;rgsm&#229;l som:</p> <ul> <li>Hvilke ledelsesstile har positive effekter i den offentlige sektor?</li> <li>Afh&#230;nger ledelsen af &#248;jnene, der ser?</li> <li>Leder kvinder og m&#230;nd forskelligt?</li> <li>Har kvinder og m&#230;nd forskellige ledelsespr&#230;ferencer?</li> <li>Hvilken betydning har k&#248;nskombinationen mellem lederen og medarbejderen i forhold til ledelse og dens effekter?</li> </ul> Faget sigter s&#229;ledes mod at &#248;ge de studerendes viden om forskellige teoretiske vinkler p&#229; ledelse og knytte denne viden til k&#248;nsforskelle og k&#248;nsstereotyper. Vi vil i h&#248;j grad knytte dette op p&#229; empiriske fund og diskutere disses styrker og svagheder. Med udgangspunkt i den teoretiske og empiriske viden, I tilegner jer i faget, vil I kunne udforme jeres eget forskningsdesign til at kunne unders&#248;ge en relevant problemstilling.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.