431192U064

Course catalogue

Name231F20 Performance Management and Data-informed Learning
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U064
TeacherPoul Aaes Nielsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98462
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Indf&#248;relsen af resultatm&#229;linger er en af de mest markante forandringer af den offentlige sektor og udg&#248;r i dag et grundvilk&#229;r for de fleste offentlige organisationer p&#229; b&#229;de lokalt, regionalt og statsligt niveau. Der formuleres i stigende grad resultatm&#229;l, udvikles indikatorer, indsamles data m.v., og med den stigende udbredelse er fulgt en eksplosion af resultatinformation om offentlige organisationers indsatser. Form&#229;lene med resultatstyring og resultatm&#229;linger kan v&#230;re mange, og der argumenteres for, at det skaber et bedre udgangspunkt for organisatorisk l&#230;ring, mere oplyste beslutninger, bedre styring, st&#248;rre ansvarlighed og i sidste ende bedre resultater.</p> <p>Alligevel er det omstridt, hvilket potentiale resultatbaserede ledelsessystemer rummer i forhold til forbedring af offentlige organisationers resultater, og ikke mindst hvad de praktiske erfaringer viser os om deres effekter. Kritikken lyder bl.a., at det er vanskeligt at m&#229;le resultaterne af komplekse offentlige ydelser, at resultatm&#229;linger opfattes som et demotiverende kontrolredskab, at resultatinformationen reelt ikke bliver anvendt i ledelsesm&#230;ssige beslutninger, og at resultatstyring f&#248;rer til deciderede negative effekter s&#229;som m&#229;lfiksering, gaming, snyd og en ny dokumentationsbyrde.</p> <p>Dette fag introducerer deltagerne til en r&#230;kke vigtige aspekter af resultatbaseret ledelse. For det f&#248;rste diskuteres det, hvad resultater eller organisatorisk performance betyder, n&#229;r vi arbejder med den offentlige sektor, samt hvordan resultater i praksis kan m&#229;les. For det andet introduceres der til forskellige m&#229;der, hvorp&#229; resultatbaserede ledelsessystemer i praksis designes, samt hvordan resultatm&#229;linger efterf&#248;lgende kan bruges til forskellige form&#229;l, herunder fx til datainformeret organisatorisk l&#230;ring. Her inddrager vi bl.a. psykologiske forst&#229;elser af, hvordan mennesker fortolker og reagerer p&#229; data. For det tredje inddrages forskellige teoretiske perspektiver med henblik p&#229; at forst&#229; potentialet i og rationalerne bag resultatbaseret ledelse, men ogs&#229; med henblik p&#229; at diskutere de mulige mods&#230;tninger og n&#248;dvendige afvejninger, der kan opst&#229; mellem forskellige rationaler. Disse rationaler omhandler bl.a. &#248;get gennemsigtighed i forvaltningen, &#248;get medarbejdermotivation gennem forbedrede incitamentsstrukturer, st&#248;rre fokus og m&#229;lklarhed i opgavel&#248;sningen, styrket organisatorisk l&#230;ring og datadrevet ledelse ved hj&#230;lp af bedre information om organisationens resultater samt skabelse af et bedre beslutningsgrundlag for politiske beslutningstagere. Endelig l&#230;gger faget stor v&#230;gt p&#229; at forst&#229; effekterne &#8211; tilsigtede som utilsigtede &#8211; af faktiske performance management-systemer og herunder faktorer, der virker fremmende henholdsvis h&#230;mmende for s&#229;danne effekter.</p> Faget g&#248;r deltagerne fortrolige med den nyeste litteratur om resultatm&#229;linger og resultatstyring. Faget har desuden et praktisk sigte, idet det forbereder deltagerne p&#229; fremtidige job som fx ledere eller kvalitetsmedarbejdere i den offentlige sektor s&#229;vel som arbejde i konsulentbranchen eller interesseorganisationer med henblik p&#229; r&#229;dgivning og evaluering af offentlige organisationers styrings- og ledelsessystemer. Det er s&#229;ledes ogs&#229; et form&#229;l at kl&#230;de de studerende bedre p&#229; til at forst&#229; og udnytte mulighederne i resultatm&#229;linger og resultatbaseret styring og ledelse.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.