431192U062

Course catalogue

Name222F20 The UN in a New World Order
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U062
TeacherTonny Brems Knudsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98454
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>FN har siden 1945 v&#230;ret en central arena for opretholdelsen af international orden, fred og sikkerhed, og i perioder har FN v&#230;ret mere end det. Det gjaldt ikke mindst efter afslutningen af den kolde krig, hvor FN&#8217;s Sikkerhedsr&#229;d fik en central rolle i h&#229;ndteringen af internationale kriser og konflikter, mens FN-systemet udviklede nye regler, procedurer og instrumenter vedr. fredsskabelse, m&#230;gling, genopbygning af fejlslagne og krigsh&#230;rgede samfund, humanit&#230;r intervention (jf. &#8217;the responsibility to project&#8217;) og terrorbek&#230;mpelse. Sv&#230;kkelsen af Vestens internationale lederskab og fremkomsten af nye stormagter, samt regionale akt&#248;rer med forskellige v&#230;rdier og forskellige pr&#230;ferencer vedr&#248;rende international orden og retf&#230;rdighed, rejser imidlertid nogle nye udfordringer for FN, herunder at facilitere et konstruktivt samarbejde imellem de forskellige internationale akt&#248;rer og grupperinger.</p> <p>Seminarets overordnede sp&#248;rgsm&#229;l er derfor: Hvad bliver der af FN i en ny &#8211; mere multipol&#230;r og mere regionaliseret &#8211; verdensorden? Ud over en introduktion til FN&#8217;s dannelse, FN-pagten og FN&#8217;s organisation vil f&#248;lgende emner blive behandlet: 1) Hvad kan FN og FN&#8217;s Sikkerhedsr&#229;d tilbyde i forsvaret af international fred og sikkerhed over for s&#229;vel traditionelle som nye trusler? 2) Hvilke muligheder har FN for at h&#229;ndtere ulovlig magtanvendelse, og hvordan udfordrer stormagters unilaterale magtanvendelse FN og FN&#8217;s eksistensberettigelse, jf. bl.a. Ruslands annektering af Krim-halv&#248;en i 2014? 3) Hvad er FN&#8217;s muligheder for humanit&#230;r assistance og intervention i en multipol&#230;r verdensorden? Hvordan skal de seneste &#229;rs humanit&#230;re interventioner i bl.a. Libyen, Elfenbenskysten og Mali, samt ikke-interventionerne i Syrien, Myanmar og Yemen fortolkes? 4) Hvad stiller FN op med &#8217;sk&#230;ve&#8217; og nye nationer, som enten har de facto eller de jure suver&#230;nitet, men ikke begge dele (f.eks. Kosovo, Abkhasien, Somaliland og Pal&#230;stina)? 5) Hvordan ser fremtiden ud for FN? Er der en chance for nyt momentum, eller er tiden ved at v&#230;re l&#248;bet fra FN og dets stormagtssystem baseret p&#229; den realpolitiske situation 1945, nu hvor nye regionale stormagter og regionale organisationer kr&#230;ver mere indflydelse i det, der mere og mere ligner en ny og mindre vestlig verdensorden?</p> <p>Kandidatseminaret tager udgangspunkt i relevante teorier om international politik, international organisation samt international ret. Undervisningen vil l&#248;bende kombinere teori og empiri, ofte med udgangspunkt i aktuelle eller historiske cases. Den normale form vil v&#230;re en introduktion af underviseren, efterfulgt af sp&#248;rgsm&#229;lsbaseret gruppearbejde og f&#230;lles diskussion. Der undervises 1 x 3 timer om ugen frem til opgaveskrivningen. Opgaveskrivningen indledes med, at deltagerne freml&#230;gger deres synopser med henblik p&#229; diskussion og kvalitetssikring. Efter en opgaveskrivningspause genoptages undervisningen med opgavefreml&#230;ggelser med fokus p&#229; gensidig udveksling af konstruktiv kritik samt de perspektiver p&#229; seminarets hovedemner, som de enkelte opgaver kan bidrage med. Modellen er det &#8221;klassiske&#8221; intensive IFSK-opgaveseminar. Deltagerne tr&#230;nes i at skrive en l&#230;ngere opgave, men bliver ogs&#229; pr&#230;senteret for en bred vifte af relevante emner inden for international politik med udgangspunkt i FN-systemet.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.