431192U060

Course catalogue

Name216F20 Radical Right Parties in a Comparative Perspective: Victories and Defeats
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U060
TeacherJens Peter Frølund Thomsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98452
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Vores centrale analyseobjekt er nye h&#248;jrefl&#248;jspartier. Disse underkastes to forskellige synsvinkler. For det f&#248;rste er der den klassiske bottom-up-synsvinkel, hvori partierne ses som repr&#230;sentanter for borgerne eller s&#229;gar bestemte, afgr&#230;nsede socialgrupper. Denne synsvinkel kaldes ogs&#229; p&#229; engelsk demand-side-synsvinklen, hvormed menes, at partierne styres af krav og kr&#230;fter i det civile samfund. For det andet kan partierne ses fra en top-down-synsvinkel, hvor partiet betragtes som en selvst&#230;ndig akt&#248;r, der ogs&#229; p&#229;virker borgerne og i det hele taget den offentlige meningsdannelse. P&#229; engelsk tales der i s&#229; henseende om en supply-side-synsvinkel. Inden for denne synsvinkel h&#248;rer naturligvis ogs&#229; partiet i rollen som parlamentarisk akt&#248;r, herunder partiets indflydelse p&#229; den f&#248;rte lovgivning eller mangel p&#229; samme (jfr. den s&#229;kaldte politiske marginaliseringstese).</p> <p>Dertil kommer naturligvis de omgivelser, som partierne opererer indenfor. Omgivelserne er en st&#248;rre kategori, der omfatter institutionelle forhold, andre partier og pressen. Nye h&#248;jrefl&#248;jspartier konkurrerer vedvarende med andre partier ikke mindst med henblik p&#229; at tiltr&#230;kke v&#230;lgere og dern&#230;st med henblik p&#229; at opn&#229; parlamentarisk indflydelse. Det store sp&#248;rgsm&#229;l er i s&#229; henseende, hvor st&#230;rke h&#248;jrefl&#248;jspartierne reelt er i forhold til den elektorale kanal, i forhold til lovgivningsprocessen og i forhold til mediearenaen. Man kan ligeledes se p&#229;, hvor megen indflydelse disse partier har p&#229; andre partier &#8211; dvs. andre partiers dagsorden og udfoldelsesmuligheder. Hvor meget presser disse partier de gamle arbejderpartier og de traditionelle h&#248;jrefl&#248;jspartier?</p> <p>Seminaret behandler et antal lande, hvilket i sig selv er en kr&#230;vende opgave. Det komparative udblik er vigtigt i analytisk-teoretisk forstand, men danske forhold vil vedvarende v&#230;re et fast referencepunkt. Seminarets deltagere skal s&#229;ledes ikke kende andre lande i detaljen, men aktivt kunne foretage forklaringsfors&#248;g p&#229; baggrund af viden om andre lande end Danmark. Og et af de store sp&#248;rgsm&#229;l for seminaret er selvf&#248;lgelig at kunne forklare, hvorfor nye h&#248;jrefl&#248;jspartier har v&#230;sentlig mere succes i nogle lande frem for andre. Et andet er, hvorfor nye h&#248;jrefl&#248;jspartier efterh&#229;nden opst&#229;r i det ene land efter det andet.</p> L&#230;g m&#230;rke til, at seminaret indledes med en ret s&#229; omfattende teoridel, hvilket indeb&#230;rer, at forst&#229;elsen af disse partier skal v&#230;re styret af teoretiske forklaringer og begreber. Teoretisk indsigt er s&#229;ledes en meget v&#230;sentlig ingrediens i forl&#248;bet. Samtidig betyder dette, at kravet til en eksamenspr&#230;station er, at den er styret af relevante teoretiske overvejelser. Man kan alts&#229; ikke klare sig med blot at referere til de empiriske dele af pensum. Heri er imidlertid intet skels&#230;ttende nyt, da hele uddannelsen er tilrettelagt ud fra denne pr&#230;mis.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.