431192U055

Course catalogue

Name2011F20 Elections in Dictatorships and New Democracies
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U055
TeacherMerete Bech Seeberg
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98373
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Det frie valg er en kerneinstitution i ethvert demokrati og et centralt element i de kendte demokratidefinitioner. Men en meget stor del af de valg, der afholdes p&#229; verdensplan, lever ikke op til de demokratiske standarder, vi kender fra de danske folketingsvalg. P&#229; dette fag ser vi n&#230;rmere p&#229; dynamikkerne omkring valg i helt nye kontekster &#8211; nemlig verdens diktaturer og nyere demokratier. Faget er s&#229;ledes en rejse gennem centrale politiske processer i lande s&#229;som Zimbabwe, Rusland, Venezuela og Malawi.</p> <p>For det f&#248;rste vil vi se p&#229;, hvad der p&#229;virker selve afviklingen af valg og valgets kvalitet uden for de vestlige, liberale demokratier (valg som Y). Hvorfor afholder diktatorer valg? Hvordan manipulerer ledere med valg verden over - og med hvilke konsekvenser? Kan det internationale samfund forbedre kvaliteten af valg, fx ved hj&#230;lp af valgobservation og demokratist&#248;tte? Kan valgsystemer designes til at undg&#229; etniske stridigheder eller demokratiske tilbageslag?</p> <p>For det andet vil vi besk&#230;ftige os med konsekvenser af ikke-demokratiske valg p&#229; alt fra demokratiseringsprocesser, over policy i udviklingslande til konflikt og borgerkrig (valg som X). Kan valg bidrage til fredsprocesser i konfliktramte lande, eller puster de ligefrem til striden? Kan ikke-demokratiske valg kickstarte demokratiseringsprocesser, eller stabiliserer de blot det autorit&#230;re styre? Kan valg, der ikke lever op til de h&#248;jeste demokratiske standarder, stadig bidrage til repr&#230;sentation af borgerne (kvinder, fattige, landbefolkningen, etniske minoriteter etc.)? Hvordan p&#229;virker valgkvalitet befolkningens tilfredshed med styret? Kan ikke-demokratiske valg &#8211; p&#229; trods af deres skavanker &#8211; bidrage til kollektive goder s&#229;som velf&#230;rdsydelser?</p> <p>P&#229; faget vil vi l&#230;se og foretage b&#229;de kvantitative og kvalitative studier, der alle har det til f&#230;lles, at de er komparative. Dvs. at b&#229;de pensum og eksamensopgaver vil basere sig p&#229; sammenligninger p&#229; tv&#230;rs af lande (f&#229; eller mange) eller individer, over tid eller p&#229; tv&#230;rs af geografiske enheder inden for lande (s&#229;som valgdistrikter). Seminaret vil forberede deltagerne p&#229; at foretage s&#229;danne studier ved at introducere til forskningsdesign, caseudv&#230;lgelse og forskellige typer af kvantitative metoder, der er hyppigt anvendt i litteraturen. Det foruds&#230;ttes, at de studerende har fulgt den almindelige metodeundervisning p&#229; bachelorniveau og i forbindelse med den endelige hjemmeopgave er indstillet p&#229; selv at arbejde videre med den metode (kvantitativ eller kvalitativ), der er mest hensigtsm&#230;ssig for den valgte problemstilling.</p> Undervejs i forl&#248;bet vil vi desuden tr&#230;ne at udvikle problemstillinger til brug i hjemmeopgaver, vi vil udforske kvantitative og kvalitative datakilder med information om alverdens valg, og vi vil skiftes til at introducere hinanden til nyere valg uden for den vestlige verden for at opn&#229; et st&#248;rre indblik i empiri, der er relevant for faget.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.