431192U054

Course catalogue

Name203F20 Prioritising Healthcare: How to Balance Anti-discrimination, Efficiency and Justice
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U054
TeacherAndreas Brøgger Albertsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id98372
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Aldrende befolkning, nye behandlingsmuligheder, stigende sundhedsudgifter og pressede offentlige budgetter er en spr&#230;ngfarlig cocktail. Alt dette betyder, at debatten om retf&#230;rdighed, sundhed og rationering i sundhedssystemet er kommet for at blive. Hvordan samfundet prioriterer og fordeler sundhedsresurser bliver et kernesp&#248;rgsm&#229;l for b&#229;de fremtidens politikere og embedsm&#230;nd. Skal der indf&#248;res brugerbetaling hos l&#230;gen, som vi kender det fra tandl&#230;gen? Skal der l&#230;gges yderligere afgifter p&#229; tobak og alkohol? Skulle vi i Danmark have et &#8217;prioriteringsinstitut,&#8217; som det kendes fra NICE i Storbritannien? Burde et rigt land som Danmark g&#248;re mere for at forbedre sundheden for socialt udsatte og de d&#229;rligst stillede? Hvordan m&#229;ler og sammenligner vi de sundhedsm&#230;ssige behov, forskellige grupper har, eksempelvis &#230;ldre, der har behov for dyr medicin, og unge med handicap?</p> <p><br /> Mens mange i dag medgiver, at der er behov for at prioritere, er der stor uenighed om, hvordan dette skal g&#248;res. Hvilke principper skal l&#230;gges til grund? Hvordan kan vi meningsfyldt sammenstille forskellige menneskers &#248;nsker og behov? Et udbredt sundheds&#248;konomisk princip tilsiger, at vi kvantificerer og standardiserer det, folk kan f&#229;, ud af en given behandling i det, der kaldes kvalitetsjusterede leve&#229;r (QALY). Men denne tilgang rejser v&#230;sentlige sp&#248;rgsm&#229;l, s&#230;rligt hvorvidt vi risikerer at diskriminere mod eksempelvis &#230;ldre og handicappede i effektivitetens navn, idet behandlingen af disse giver f&#230;rre gode leve&#229;r. Seminaret giver en grundig indf&#248;ring i litteraturen om sundhed og retf&#230;rdighed og i de forskellige tilgange til prioriteringer i sundhedspolitikken. Hermed gives de studerende et solidt teoretisk fundament for at vurdere faktiske sundhedspolitikker og offentlige sundhedstiltag. Undervisningen vil fokusere p&#229; diskussioner af aktuelle prioriteringsdiskussioner og anvende den teoretiske litteratur til at diskutere s&#229;danne cases. Seminaret tilstr&#230;ber en g&#230;steforel&#230;sning afholdt af en repr&#230;sentant for det danske Medicinr&#229;d, der er det t&#230;tteste, vi i dag kommer p&#229; et egentligt prioriteringsinstitut i Danmark. Seminaret afsluttes med en hjemmeopgave i en selvvalgt problemstilling, og der vil derfor l&#248;bende blive afsat tid til at diskutere ideer til disse.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.