431192U028

Course catalogue

Name232E19 Politics and Administration: How Social Dilemmas Shape Public Administration
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U028
TeacherMatt W. Loftis
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94346
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Den offentlige forvaltning indg&#229;r i en politisk kontekst. Den kan b&#229;de v&#230;re et redskab til at n&#229; politiske m&#229;l og er genstand for politiske strategier. For eksempel indretter og styrer politikerne ofte bureaukratier med deres egne strategiske m&#229;l i tankerne. Den offentlige forvaltning udm&#248;nter regler og bestemmelser, som vedtages igennem den politiske beslutningsproces. Interessegrupper &#8211; med politiske m&#229;l &#8211; lobbyer den offentlige forvaltning, og mange steder er bureaukrater politisk udpegede. Ydermere kan bureaukratiet v&#230;re et redskab til at gennemf&#248;re en effektiv politik, men kan omvendt ogs&#229; anvendes til at sikre, at bestemte politikker faktisk er ineffektive og derfor ikke benyttes for meget. Politikerne kan anvende bureaukratiet til at g&#248;re policy mere ansvarlig og bidrage til at opn&#229; bedre resultater. P&#229; den anden side kan politikere bruge delegering af magt til bureaukrater til at reducere gennemsigtigheden eller fral&#230;gge sig ansvar.</p> <p>For effektivt at kunne analysere driften, ydeevnen, kapaciteten og designet af den offentlige forvaltning skal man altid overveje de strategiske akt&#248;rer i den politiske proces. Dette kursus omhandler &#8221;social choice&#8221;-problemer i designet og driften af den offentlige forvaltning for at opbygge en forst&#229;else for alle disse roller, som forvaltningen udfylder, i et komparativt perspektiv. Vi begynder med grundl&#230;ggende sp&#248;rgsm&#229;l om, hvordan bureaukratier er designet, og bev&#230;ger os derfra videre til mere velkendte sp&#248;rgsm&#229;l om, hvordan politikere strategisk styrer og delegerer til bureaukrater. Studerende p&#229; dette kursus vil blive introduceret til statskundskabens analytiske v&#230;rkt&#248;jer til at forst&#229; institutioner og social adf&#230;rd, og de vil selv anvende disse v&#230;rkt&#248;jer til at vurdere forskningsresultater og designe fremtidige analyser.</p> <p>Vi vil tage fat p&#229; f&#248;lgende typer af sp&#248;rgsm&#229;l: Hvorfor er offentlig forvaltning hierarkisk organiseret? Hvorfor fejler visse typer administrative reformer? Hvilke strategiske overvejelser tager politikerne i betragtning ved udformningen af den offentlige forvaltning? Hvor meget magt skal der delegeres til bureaukratiet?</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.