431192U027

Course catalogue

Name231E19 Local Governments from the Perspective of Public Administration and Leadership Research
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U027
TeacherMartin Bækgaard
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94344
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Hovedform&#229;let med dette seminar er at give deltagerne en dybdeg&#229;ende viden om kommunerne i et forvaltnings- og ledelsesperspektiv for derigennem at s&#230;tte dem i stand til at gennemf&#248;re selvst&#230;ndige analyser af kommunal ledelse og forvaltning. Seminaret har alts&#229; fortrinsvis et empirisk sigte, og vores empiriske genstandsfelt vil v&#230;re kommunal forvaltning og ledelse i bred forstand. Pensum er derfor ogs&#229; fortrinsvis sammensat af tekster med et empirisk sigte. Til hvert af de temaer, som vi kommer til at tale om, vil der dog v&#230;re minimum 1-2 tekster, som skal fungere som teoretisk baggrundsmateriale.</p> <p>Seminaret indledes med en introduktion til de danske kommuner, en diskussion af, hvordan den kommunale forvaltning adskiller sig fra forvaltningen p&#229; nationalt niveau, samt en diskussion af kommunerne som forskningsobjekt. Der vil i denne forbindelse ogs&#229; v&#230;re en introduktion til et udvalg af de mange eksisterende datakilder af meget h&#248;j kvalitet, som findes om kommunalpolitik og forvaltning.</p> <p>Vi vil herefter tage hul p&#229; en r&#230;kke brede temaer, som belyser kommunerne fra et forvaltnings- og ledelsesperspektiv. Blandt de temaer, som vi vil diskutere, er organiseringen af henholdsvis centralforvaltningen og de enkelte serviceomr&#229;der. Vi vil blandt andet snakke om &#229;rsager til, at organiseringen varierer kommunerne imellem og over tid, samt hvilken betydning det har for performance og for den service, der leveres til borgerne. I et andet tema tager vi hul p&#229; ledelsesformer i den kommunale organisation. Blandt de sp&#248;rgsm&#229;l, vi vil ber&#248;re, er, hvad der har betydning for, hvordan ledelse bedrives i kommunerne, hvorvidt ledelsesformerne varierer p&#229; tv&#230;rs af det kommunale hierarki, og om ledelse i kommunerne er noget fundamentalt forskelligt fra ledelse i staten. I et tredje tema stiller vi skarpt p&#229; den kommunale embedsmand: Hvem er den kommunale embedsmand? Hvordan adskiller han sig fra statslige embedsm&#230;nd? Er der sket en DJ&#216;F&#8217;icering af kommunerne over tid, og hvor har denne udvikling s&#230;rligt taget fart? Hvilken betydning har de kommunale embedsm&#230;nd for den f&#248;rte politik? Foruden disse tre temaer vil vi ogs&#229; diskutere temaer som samspillet mellem politikere og embedsm&#230;nd, og hvad der har betydning for den kommunale serviceproduktion og &#248;konomi.</p> <p>Seminaret er tilrettelagt med henblik p&#229; at sikre, at deltagerne kan skrive en god hjemmeopgave. Vi vil l&#248;bende undervejs i seminaret diskutere mulige forskningssp&#248;rgsm&#229;l og unders&#248;gelsesdesigns. Desuden vil der som afslutning p&#229; undervisningen foruden individuel vejledning v&#230;re en f&#230;lles diskussion af opgavesynopser og udkast til opgaver.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.