431192U025

Course catalogue

Name223E19 Chinese Great Power. Chinese World Order?
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U025
TeacherNikolaj K. Andersen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94341
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Nogle af de allervigtigste sp&#248;rgsm&#229;l for fremtidens internationale orden drejer sig om Kina. Vil den kinesiske &#248;konomi og magt blive ved med at vokse, og hvordan vil Kina i s&#229; fald geb&#230;rde sig p&#229; den internationale scene? Forholdet mellem Kina og USA fylder meget i b&#229;de medier og den akademiske litteratur &#8211; og med god grund. Den relation kan ende med at afg&#248;re, om det 21. &#229;rhundrede prim&#230;rt vil v&#230;re kendetegnet af konflikt eller samarbejde.</p> <p>I dette kursus gennemg&#229;r vi teorier om og perspektiver p&#229; begreberne &#8221;stormagt&#8221; og &#8221;verdensorden&#8221; og anvender dem p&#229; en gennemg&#229;ende case: samtidens Kina. Vi unders&#248;ger, hvad en stormagt er, hvordan de kan v&#230;re forskellige, og hvordan de rent faktisk kan bruge deres store magt i international politik. Vi vil studere Kinas magtmidler, Kinas nyere historie, kulturelle fortolkninger af Kinas adf&#230;rd (og hvorfor den m&#229;ske er anderledes end vestlige magter) og aktuelle politiske problemstillinger, s&#229;som Taiwan, Nordkorea, Kina-USA-forholdet, kinesiske investeringer i udlandet og meget mere.</p> <p>Kursets overordnede form&#229;l er at give den studerende forst&#229;else for teorier inden for international politik, der kan bruges til at analysere nutidige og historiske stormagter. Selvom kursets empiriske fokus er p&#229; Kina, vil de anvendte teorier v&#230;re brugbare p&#229; andre empiriske f&#230;nomener ogs&#229;. Studerende forventes ikke at have s&#230;rligt kendskab til Kina eller kinesiske forhold inden kurset.</p> <p>Kursets f&#248;rste del (uge 1-6) omhandler stormagtsadf&#230;rd og international orden generelt. Her vil vi bev&#230;ge os igennem nogle af de klassiske positioner i international politik (realisme, liberalisme mm.) men ogs&#229; arbejde med mere atypiske teoriretninger, s&#229;som imperieteori og kulturelle/historiske fortolkninger af Kina. Anden del (uge 7-10) omhandler den konkrete brug af magt. Vi vil her besk&#230;ftige os med b&#229;de &#248;konomisk og milit&#230;r magtud&#248;velse samt soft power og samfundsindflydelse som stormagtsstrategier. Den sidste blok (uge 11-15) tager nogle aktuelle problemstillinger op, herunder en debat om Kinas nye silkevejsprojekt. De sidste tre uger g&#229;r med eksamensforberedelse og freml&#230;ggelse af synopser.&#160;</p> <p>Kursets eksamensform er en synopsis med mundtlig freml&#230;ggelse. Derudover forventes de studerende at deltage aktivt i kurset, hvilket indeb&#230;rer aflevering af en obligatorisk skrive&#248;velse samt et studenteropl&#230;g i grupper p&#229; en af holdtimerne.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.