431192U024

Course catalogue

Name222E19 The Great Powers of Espionage
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U024
TeacherMette Skak
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94339
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Staternes tilflugt til spionage &#8211; ikke mindst stormagternes praksis p&#229; feltet &#8211; og den hermed forbundne kontraspionage burde behandles som led i sikkerhedspolitikken og varetagelsen af den nationale interesse. F&#248;lgelig er feltet af vital betydning for faget international politik. Ikke desto mindre er b&#229;de l&#230;reb&#248;gerne og koryf&#230;erne p&#229;faldende tavse om staters spionage m.v.! Det er denne blindhed, som seminaret vil rette op p&#229;.</p> <p>Forl&#248;bet er delt op i tre dele. F&#248;rst en generel indf&#248;ring i feltet inklusive agent/principal-teori, efterretningsanalysen og andre momenter i efterretningskredsl&#248;bet, herunder &#8217;intelligence failure&#8217;. Blandt andet vil <em>AFIO&#8217;s Guide to the Study of Intelligence</em> fra 2016 blive brugt som en art grundbog. Dern&#230;st g&#229;r vi i form af gruppeopl&#230;g herom ind p&#229; enkelte stormagters spionagepraksis: Dels Sovjetunionen og det post-sovjetiske Rusland, dels USA, dels Kina i det 21. &#229;rh. og endelig Israel som en de facto spionagestormagt. I till&#230;g vil ogs&#229; Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Iran blive taget op. Den sidste tredjedel af forl&#248;bet vil best&#229; i gruppearbejde med de studerendes udkast til synopser samt lidt individuel vejledning p&#229; basis heraf. Seminaret afsluttes med en g&#230;steforel&#230;sning, der uddyber et s&#230;rligt relevant emne, fx deling af efterretninger, eller der tilbydes praktiske &#248;velser i efterretningsanalyse. Muligvis vil virksomhedsbes&#248;g indg&#229;.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.