431192U023

Course catalogue

Name221E19 Middle East Islamism(s): Continuity and Change in a New Middle East
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U023
TeacherMorten Valbjørn
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94335
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Siden 1970&#8217;erne har islamisme haft en prominent placering p&#229; forskningsdagsordenen i studiet af mellem&#248;stlig politik. Dette g&#230;lder fortsat, men det er samtidigt ogs&#229; klart, at den islamistiske scene har gennemg&#229;et en r&#230;kke forandringer siden de arabiske revolters begyndelse i 2011.</p> <p>Nogle iagttagere var hurtige til at erkl&#230;re, at der var tale om en &#8217;post-islamistisk&#8217; revolution og forudsagde, at islamismen havde udspillet sin rolle. Med en r&#230;kke islamistiske partiers valgsejre i tiden umiddelbart efter de arabiske revolters begyndelse, stod det dog hurtigt klart, at det var for forhastet at erkl&#230;re islamismen for d&#248;d. Dette blev yderligere understreget af Islamisk Stats erkl&#230;ring i 2014 om etableringen af et &#8217;kalifat&#8217; i Syrien og Irak.</p> <p>Samtidigt er det dog ogs&#229; klart, at den mellem&#248;stlige islamisme ogs&#229; har oplevet en r&#230;kke dramatiske tilbageslag, ligesom det er &#229;benlyst, at der findes mange og vidt forskellige former for islamisme, som har v&#230;ret p&#229;virket p&#229; ganske forskellig og til tider tvetydig vis af de senere &#229;rs omv&#230;ltninger i Mellem&#248;sten.</p> <p>Seminarets overordnede form&#229;l er p&#229; den baggrund at forst&#229; og forklare, hvilken rolle forskellige former for islamisme hidtil har spillet i et nyt Mellem&#248;sten, og hvordan den islamistiske scene i Mellem&#248;sten er blevet p&#229;virket af de senere &#229;rs omv&#230;ltninger, og i forl&#230;ngelse heraf diskutere i hvilket omfang de aktuelle dynamikker markerer et brud ift. tiden f&#248;r 2011, og hvilke perspektiver der er for den fremtidige udvikling.</p> <p>Seminaret er organiseret i fire blokke. Den f&#248;rste blok introducerer til centrale tematikker i debatten om de arabiske revolter og giver endvidere et overblik over det moderne Mellem&#248;stens politiske historie. Den anden blok behandler sp&#248;rgsm&#229;let om forholdet mellem religion og politik i Mellem&#248;sten og diskuterer, hvorfor det er vigtigt at have blik for islam som &#8217;the language of politics&#8217; og for &#8217;the politics of language&#8217;, og hvordan islam b&#229;de kan have karakter af &#8217;the language of opposition&#8217; og &#8217;the language of power&#8217;. Den tredje blok unders&#248;ger debatten om, hvordan man definerer og studerer islamisme, herunder hvorvidt der er behov for s&#230;rlige teorier eller ej. Vi vil endvidere behandle sp&#248;rgsm&#229;let om, hvorvidt og i s&#229; fald hvordan man skal sondre mellem forskellige typer af islamisme. I den forbindelse vil vi sondre mellem fire typer af islamisme &#8211; politisk islamisme (fx det Muslimske Broderskab), missionerende islamisme (kvietistisk salafisme), doktrin&#230;r jihadi-islamisme (AQ, IS) og nationalistisk jihadi-islamisme (Hamas) &#8211; og unders&#248;ge, hvilke tvister og tendenser der har v&#230;ret f&#248;r og efter de arabiske revolters udbrud. Vi vil desuden unders&#248;ge, om det er frugtbart at sondre mellem shia- og sunni-islamisme. Den fjerde og sidste blok har karakter af en r&#230;kke landecase-studier, hvor vi vil sammenligne, hvordan de senere &#229;rs omv&#230;ltninger har p&#229;virket den islamistiske scene i forskellige dele af Mellem&#248;sten.</p> <p>Seminaret afsluttes med en mundtlig eksamen med synopsis. Undervisningsformen veksler mellem dialogbaserede forel&#230;sninger, studenteropl&#230;g, gruppearbejde s&#229;vel som f&#230;lles diskussion. Der planl&#230;gges endvidere en studietur til K&#248;benhavn med bes&#248;g hos relevante institutioner. Endeligt indg&#229;r e-learning via Blackboard som en vigtig del af undervisningen. Det forventes, at deltagerne ikke blot er aktive p&#229; timerne, men ogs&#229; ifm. e-learning-aktiviteterne.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.