431192U022

Course catalogue

Name218E19 Political Ideology from a Psychological Perspective. What Causes our Ideological Predispositions and how do these Predispositions Affect Political Behaviour and Attitudes?
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U022
TeacherLasse Laustsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94333
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Vores forst&#229;else af politik og politiske kampe mellem partier og politikere beskrives ofte med henvisning til det politiske &#8221;venstre og h&#248;jre&#8221; eller den &#8221;venstreorienterede fl&#248;j&#8221; over for den &#8221;borgerlige fl&#248;j&#8221;. Denne opfattelse er s&#229; rodf&#230;stet i vores forst&#229;else af politik, at journalister, medier og eksperter kan n&#248;jes med at henvise til &#8221;de bl&#229; eller og de r&#248;de partier&#8221;. Stort set alle v&#230;lgere har en forst&#229;else af, hvad det er for nogle partier, politikere og typer af politiske forslag, der henvises til. Begreber som venstre- og h&#248;jreorienteret, r&#248;d vs. bl&#229;, venstrefl&#248;j vs. borgerlig henviser alle til det, vi med &#233;t ord kalder politisk ideologi, som alts&#229; er den m&#229;de, vi grundl&#230;ggende strukturerer vores m&#229;de at t&#230;nke om politik og det politiske landskab p&#229;. Eksempelvis har de fleste af os en klar fornemmelse af, om forslag om hhv. en strammere indvandringspolitik eller en st&#248;rre resocialiserende indsats over for kriminelle kommer fra &#8221;r&#248;d&#8221; eller &#8221;bl&#229;&#8221; blok.</p> <p>Det er denne grundl&#230;ggende politiske forskel, som vi i dette seminar skal blive klogere p&#229; ved at tr&#230;kke p&#229; forskning inden for politisk psykologi. Mere pr&#230;cist skal vi for det f&#248;rste kigge n&#230;rmere p&#229;, <em>hvad</em> der karakteriserer de politiske fl&#248;je. Dern&#230;st skal vi dykke ned i, <em>hvilke faktorer </em>der skaber disse ideologiske forskelle. Og endelig vil vi unders&#248;ge, <em>hvilke konsekvenser</em> ideologiske forskelle har for politiske holdninger og politisk adf&#230;rd. Seminaret l&#230;gger s&#229;ledes op til, at deltagerne f&#229;r en bred viden om politisk psykologi og holdningsdannelse med s&#230;rligt fokus p&#229; politisk ideologi som psykologisk f&#230;nomen og pr&#230;disposition. Der kan s&#229;ledes skrives mange forskellige typer af hjemmeopgaver inden for fagets overordnede tema, s&#229; l&#230;nge de relaterer sig til politiske holdninger, adf&#230;rd, valg og pr&#230;ferencer.</p> <p>Mere specifikt vil seminaret belyse de tre ovenst&#229;ende sp&#248;rgsm&#229;l ved at tr&#230;kke p&#229; s&#229;vel klassisk som nyere forskning om sammenh&#230;ngen mellem personlighed og politiske holdninger. Vi skal s&#229;ledes se, at venstre- og h&#248;jreorienterede v&#230;lgere har vidt forskellige personlighedsprofiler, hvilket igen giver anledning til, at de oplever og forst&#229;r den sociale verden p&#229; fundamentalt forskellige m&#229;der. Dette giver anledning til en hel r&#230;kke holdningsm&#230;ssige forskelle mellem &#8221;bl&#229;&#8221; og &#8221;r&#248;de&#8221; v&#230;lgere, som vi skal dykke ned i og fors&#248;ge at f&#229; en dybere forst&#229;else af. Men p&#229; seminaret stifter vi ogs&#229; bekendtskab med en r&#230;kke studier, som viser, hvordan forskellene mellem venstrefl&#248;jen og de borgerlige ligefrem knytter sig til forskellig smag <em>uden for det politiske</em>: Afh&#230;ngigt af ideologisk standpunkt har v&#230;lgerne nemlig forskellige opfattelser af, hvad der karakteriserer god mad, musik og boligindretning; de benytter sig af forskelligt kropsprog i deres kommunikation, og endelig reagerer de fysiologisk forskelligt p&#229; uhyggelige og ul&#230;kre billeder. Med andre ord stikker politisk ideologi langt dybere end de politiske holdninger, som vi typisk knytter hertil &#8211; faktisk skal vi se, at de bl.a. har rod helt ned i vores genetiske arvemateriale.</p> <p>Videre vil vi p&#229; seminaret l&#248;bende have fokus p&#229; opstilling af forskningsdesign og statistisk analyse af data. Dette har ikke kun til form&#229;l at s&#230;tte seminardeltagerne i stand til at lave fremragende seminaropgaver, men tjener ogs&#229; det form&#229;l at tr&#230;ne og udvikle deltagernes evner og kompetencer med hensyn til opstilling af kvantitative forskningsdesigns og analyse af kvantitativt datamateriale. Alt i alt henvender seminaret sig derfor til studerende, som interesserer sig for politiske holdninger, valg og &#229;rsagerne til, at borgerne mener og stemmer, som de g&#248;r. Men ogs&#229; til studerende, som gerne vil oparbejde kompetencer inden for udarbejdelse af forskningsdesign og kvantitativ analyse af sp&#248;rgeskemadata.</p> <p>Seminaret afsluttes med en individuel hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling. Seminaret l&#230;gger op til mange forskellige problemstillinger. Eksempelvis hvilke personlighedskarakteristika der knytter sig til bestemte partipolitiske profiler; hvilke &#229;rsager der er til politisk ideologiske forskelle; hvilke politiske budskaber som fra et strategisk perspektiv kan forventes i s&#230;rlig grad at p&#229;virke hhv. venstre- og h&#248;jreorienterede v&#230;lgere; hvilke typer af politiske kandidater som foretr&#230;kkes blandt borgerlige og venstreorienterede v&#230;lgere.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.