431192U021

Course catalogue

Name216E19 A Conflictual Relationship? The Role of Religiosity in Democratic Attitudes and Behaviour
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U021
TeacherArzoo Rafiqi
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94332
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>I k&#248;lvandet p&#229; den stigende religi&#248;se fundamentalisme er sp&#248;rgsm&#229;let om, hvordan religi&#248;sitet p&#229;virker demokratiske holdninger og adf&#230;rd blevet h&#248;jaktuelt b&#229;de i mange vestlige og ikke-vestlige lande. Sp&#248;rgsm&#229;let er meget omdiskuteret i de politiske debatter s&#229;vel som i den videnskabelige litteratur. Nogle mener, at alle former for religi&#248;sitet er skadelig for udviklingen af demokrati og dets v&#230;rdier. Andre mener, at i s&#230;rlig grad islam er uforenelig med demokratiske v&#230;rdier &#8211; der er s&#229;gar nogle, der taler om et st&#248;rre sammenst&#248;d mellem de to. Men har religi&#248;sitet stadigv&#230;k en betydning for folks politiske holdninger og adf&#230;rd? Er religi&#248;se mennesker mindre tilb&#248;jelige til at st&#248;tte demokrati og dets v&#230;rdier? Er nogle former for religi&#248;sitet mere negativt forbundet med demokratiske v&#230;rdier end andre? Har muslimers religi&#248;sitet en negativ betydning for st&#248;tte til demokratiske v&#230;rdier? Disse sp&#248;rgsm&#229;l vil udg&#248;re nogle af seminarets v&#230;sentligste problemstillinger.</p> <p>Seminaret har et dobbelt sigte. Dels vil de studerende blive introduceret til den bredere litteratur om, hvilken betydning religi&#248;sitet har for demokratiske holdninger og adf&#230;rd. Dels vil de blive introduceret til litteraturen, der har fokus p&#229;, hvordan muslimers religi&#248;sitet p&#229;virker st&#248;tte til demokratiske v&#230;rdier. Vi vil herunder ogs&#229; behandle det kontroversielle sp&#248;rgsm&#229;l, om islam er uforenelig med demokrati.</p> <p>Seminaret er s&#230;rligt relevant for de studerende, der &#248;nsker:&#160;</p> <ul> <li>At f&#229; indblik i et relevant og aktuelt emne om religi&#248;sitets betydning for demokratiske holdninger og adf&#230;rd &#8211; b&#229;de i de vestlige og i de muslimsk dominerede lande.At afpudse deres metodiske f&#230;rdigheder s&#230;rligt inden for kvantitativ metode, da vi p&#229; seminaret vil arbejde med kvantitative, empiriske analyser. De studerende vil ogs&#229; selv f&#229; mulighed for at udarbejde empiriske analyser, de kan bruge til udformning af deres synopsis.</li> <li>At styrke b&#229;de deres mundtlige og skriftlige f&#230;rdigheder. P&#229; kurset vil de studerende f&#229; mulighed for at holde mundtlige opl&#230;g og skrive synopsis, som ligeledes danner grundlaget for den mundtlige eksamen. Seminaret vil dermed ogs&#229; udg&#248;re en god forberedelse til skriftlige opgaver p&#229; andre seminarer og til specialeskrivning</li> </ul>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.