431192U018

Course catalogue

Name202E19 Democracy: For whom, and why (at all)?
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U018
TeacherAndreas Bengtson
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94246
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Antag, at et demokrati beslutter at implementere en energipolitik, der vil have skadelige konsekvenser for fremtidige generationer, s&#229;som voldsom forurening, men som vil sikre v&#230;kst for de nulevende medlemmer i demokratiet. Er det udemokratisk, at de tr&#230;ffer denne beslutning?</p> <p>Svaret p&#229; det sp&#248;rgsm&#229;l afh&#230;nger blandt andet af, om demos &#8211; dvs. den gruppe af mennesker, der tr&#230;ffer beslutningen &#8211; er afgr&#230;nset p&#229; den rigtige m&#229;de, demokratisk set. Hvem har en <em>ret til</em> at deltage i at tr&#230;ffe denne beslutning? Dette sp&#248;rgsm&#229;l er i demokratiteori blevet kendt som <em>afgr&#230;nsningsproblemet</em>.</p> <p>Seminarets f&#248;rste halvdel udforsker afgr&#230;nsningsproblemet, og vi vil se, at fortalere for, hvad der kaldes <em>the all-affected principle</em>, vil mene, at det vil v&#230;re udemokratisk for de nuv&#230;rende medlemmer at beslutte at implementere den beskrevne energipolitik. Det skyldes, at fremtidige generationer har et krav p&#229; at blive inkluderet i beslutningen, eftersom de vil blive p&#229;virket af denne beslutning i fremtiden &#8211; de skal leve med konsekvenserne af den voldsomme forurening. Fortalere for <em>the all-subjected principle </em>vil i stedet svare, at kun dem, der er underlagt statens lovgivning, har en ret til at deltage i beslutningerne, og at fremtidige generationer derfor ikke b&#248;r inkluderes i beslutningen, da de (endnu) ikke er underlagt statens lovgivning. Vi vil se p&#229; kritikker af <em>the all-affected principle </em>og <em>the all-subjected principle </em>og se p&#229; &#248;vrige principper for afgr&#230;nsning af folket, som er blevet foresl&#229;et i lyset af disse kritikker. I l&#248;bet af disse diskussioner vil vi ogs&#229; unders&#248;ge, om b&#248;rn og kriminelle b&#248;r have stemmeret.&#160;</p> <p>Seminarets anden halvdel udforsker, hvad der skal ske, givet at vi har fundet den rigtige afgr&#230;nsning af &#8217;folket&#8217;. Vi vil blandt andet udforske sp&#248;rgsm&#229;let: Hvorfor er det v&#230;rdifuldt at tr&#230;ffe beslutninger demokratisk? Nogle svarer, at det sikrer, at folk er selvbestemmende; andre svarer, at det sikrer, at folk st&#229;r i ligev&#230;rdige relationer til hinanden. Der er dog andre, som argumenterer for, at vi b&#248;r tr&#230;ffe beslutninger ved lodtr&#230;kning i stedet for, da det, blandt andet, sikrer, at folk er stillet lige. Et lodtr&#230;kningsforslag er, at alle v&#230;lgere stemmer p&#229; deres foretrukne valgmulighed, men i stedet for at t&#230;lle alle stemmerne udtr&#230;kker man &#233;n stemme ved lodtr&#230;kning, som bestemmer udfaldet.&#160;&#160;&#160;&#160;</p> I forl&#230;ngelse af disse diskussioner vil vi udforske to &#248;vrige temaer, dels hvorvidt v&#230;lgere overhovedet b&#248;r stemme, givet at deres stemme med stor sandsynlighed ikke vil g&#248;re en forskel for det endelige resultat, og om v&#230;lgere nogle gange b&#248;r afst&#229; fra at stemme, fx p&#229; grund af uvidenhed; dels hvorvidt vi skal tvinge v&#230;lgere til at stemme, ved fx at give dem en b&#248;de, hvis de ikke stemmer, i lyset af den faldende valgdeltagelse i etablerede demokratier.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.