431192U017

Course catalogue

Name203E19 Responsibility, Freedom and Unhealthy Choices
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U017
TeacherViki Møller Lyngby Pedersen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94317
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Mange mener, at staten grundl&#230;ggende set ikke m&#229; blande sig i, hvordan vi lever vores liv (s&#229; l&#230;nge vores livsstil ikke skader andre). Det er ikke statens opgave at v&#230;re borgernes barnepige! Samtidig finder de fleste det ogs&#229; dybt problematisk, n&#229;r fx tal fra 2018 viser, at andelen af rygere i Danmark er stigende. Kr&#230;ftens Bek&#230;mpelse kalder udviklingen for &#8221;en katastrofe&#8221;. If&#248;lge projektchef for tobaksforebyggelse, Niels Them Kj&#230;r, er det &#8221;forf&#230;rdeligt, at vi ogs&#229; i fremtiden kommer til at se mange danskere, der f&#229;r kr&#230;ft&#8221;. Men m&#229; staten g&#248;re det sv&#230;rere for folk at tr&#230;ffe usunde valg, fx ved at h&#230;ve prisen p&#229; cigaretter? Kritikere har v&#230;ret ivrige i at p&#229;pege, at vi allerede er g&#229;et for langt i det, der beskrives som en vedvarende hetz mod rygerne, eller at s&#229;danne forebyggende initiativer er en trussel mod den personlige frihed. Derimod argumenterer fortalere for, at vi b&#248;r s&#230;tte ind, n&#229;r personer gambler med deres helbred, i omsorg for den enkeltes velf&#230;rd og interesser. Andre p&#229;peger, at vi b&#248;r s&#230;tte ind mest af alt for at holde offentlige udgifter, fx til sundhedsv&#230;senet, nede. De forskellige synspunkter vidner om, at omsorg for folks sundhed ofte vil v&#230;re i konflikt med bekymringer om personlig frihed &#8211; et dilemma, som ikke kun har f&#229;et betydelig opm&#230;rksomhed i den offentlige debat, men ogs&#229; inden for den normative politiske teori.</p> <p>Der findes dog mange m&#229;der, hvorp&#229; man kan f&#229; folk til at tr&#230;ffe sunde valg. I de seneste &#229;r har der v&#230;ret stort fokus p&#229; <em>nudging</em> inden for sundhedsfremme. Nudging har den fordel, at man undg&#229;r frihedsbegr&#230;nsende restriktioner, fx i form af forbud eller afgifter. Ved hj&#230;lp af indsigter fra adf&#230;rds&#248;konomien er det muligt at forme valgkontekster p&#229; en m&#229;de, som g&#248;r os mere tilb&#248;jelige til at tr&#230;ffe hensigtsm&#230;ssige valg. Et typisk eksempel p&#229; dette er, at vi ville v&#230;re mere tilb&#248;jelige til at v&#230;re tilmeldt donorregisteret, hvis organdonation var noget vi aktivt skulle <em>frav&#230;lge</em> &#8211; frem for, som det er i dag, noget vi aktivt skal <em>tilv&#230;lge</em>. Nudging-politikker n&#248;jes med at puffe os i retning af det fornuftige valg og undg&#229;r derfor mange af problemerne ved de mere frihedsbegr&#230;nsende tiltag. Der er dog stadig grund til at v&#230;re forsigtig her. Selvom nudging-politikker ikke skaber problemer, hvad ang&#229;r frihed, kan delvist skjulte fors&#248;g p&#229; at puffe folk i en bestemt retning stadig godt give grund til bekymring, hvad ang&#229;r borgernes autonomi. Derfor b&#248;r nudging-politikker vurderes blandt andre mulige interventioner (herunder forbud, afgifter etc.) i lyset af overvejelser om autonomi samt godet, der er p&#229; spil.</p> <p>P&#229; seminaret vil vi b&#229;de se p&#229; politikker, som direkte begr&#230;nser folks frihed til at skade sig selv (fx ved at tvinge motorcyklister til at b&#230;re styrthjelm), men ogs&#229; p&#229; sidstn&#230;vnte nudging-politikker. Seminaret giver en grundl&#230;ggende introduktion til de forskellige teoretiske positioner inden for paternalisme- og nudging-litteraturen. Vi vil sammenligne, diskutere og vurdere de relevante positioner i lyset af deres normative implikationer i teori og praksis.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.