431192U016

Course catalogue

Name251E19 Advanced Qualitative Methods: Data Collection and Qualitative Content Analysis
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U016
TeacherLasse Lindekilde & Mathilde Cecchini
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94242
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>I mange sammenh&#230;nge kan det v&#230;re nyttigt at indsamle og analysere data i tekstform om fx begivenheder, processer, situationer, organisationer eller individer. Det g&#230;lder b&#229;de inden for forskningen, herunder specialeafhandlinger, og i mange jobfunktioner. Tekstdata er relevant for en r&#230;kke forskelligartede forskningssp&#248;rgsm&#229;l, som blandt andet kredser om individers subjektive forst&#229;elser af et emne, deres identitetsforst&#229;elser og/eller forst&#229;elser af egne pr&#230;ferencer og handlinger, eller hvordan grupper som politiske partier, offentlige myndigheder eller vennegrupper kan diskutere og forhandle sig frem til en f&#230;lles forst&#229;else og f&#230;lles beslutninger. Endvidere er tekstdata ofte nyttigt, fordi det er lettilg&#230;ngeligt, som det er tilf&#230;ldet med fx avisartikler, lovtekster eller folketingsdebatter, eller fordi data ikke kan tilegnes p&#229; anden vis, som det fx ofte er tilf&#230;ldet med elite- eller livsverdensinterviews.</p> <p>Arbejdet med indsamling og analyse af tekstdata kr&#230;ver en h&#248;j grad af systematik og kendskab til metodiske teknikker. Dette fag best&#229;r at to dele, der op&#248;ver deltagernes f&#230;rdigheder i videreg&#229;ende metoder til henholdsvis indsamling af interviewdata og kvalitativ indholdsanalyse af tekstdata. F&#248;rste del besk&#230;ftiger sig med logikker for case-udv&#230;lgelse og kontaktstrategier, semistrukturerende interview, vignetter (fx vignette-eksperimenter) og fokusgruppeinterview. Anden del tr&#230;ner deltagernes f&#230;rdigheder i kvalitativ indholdsanalyse med brug af Nvivo, herunder identificering af cases, forskellige analyse- og kodestrategier (fx grounded theory), konstruktion af displays og formidling af resultater. I begge dele vil der v&#230;re kontinuerligt fokus p&#229; diskussion af, hvordan dataindsamling og -analyse kan leve op til kriterierne for god kvalitativ forskning.</p> <p>Faget l&#230;gger v&#230;gt p&#229; b&#229;de tilegnelsen af viden om metodiske begreber og teknikker og evnen til at anvende denne i kritiske diskussioner og i praksis. Undervisningen vil derfor veksle mellem l&#230;sning og diskussion af metodelitteratur i underviseropl&#230;g og plenumdiskussioner, &#248;velser, hvor de studerende afpr&#248;ver de forskellige teknikker i praksis, samt studenteropl&#230;g med henblik p&#229; f&#230;lles refleksion over &#248;velserne. I f&#248;rste del skal deltagerne blandt andet selv udvikle interviewguides og gennemf&#248;re interviews. I anden del skal deltagerne analysere enten p&#229; disse interviews eller andet udleveret tekstmateriale.</p> <p>Seminaret er s&#230;rdeles relevant for studerende, der gennem deres studier eller i deres senere jobfunktioner &#248;nsker eller har behov for at gennemf&#248;re systematiske analyser af tekstmateriale &#8211; s&#229;som interviews eller politiske tekster &#8211; samt at kunne pr&#230;sentere resultaterne af s&#229;danne analyser p&#229; en klar og pr&#230;cis m&#229;de. Som n&#230;vnt introducerer seminaret til <em>videreg&#229;ende</em> kvalitative metoder. Det foruds&#230;ttes derfor, at de studerende har basale kompetencer inden for kvalitativ metode svarende til undervisningen i metode p&#229; bacheloruddannelsen i Statskundskab.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.