431192U011

Course catalogue

Name213E19 East European EU Enlargement - Challenges from Former Communist Societies
ECTS10
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U011
TeacherKarin Hilmer Pedersen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94294
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>I september 2018 besluttede Europa-Parlamentet at iv&#230;rks&#230;tte artikel 7 mod Ungarn. Beslutningen er en reaktion p&#229; &#230;ndringer i forfatningen, der stiller sp&#248;rgsm&#229;l ved Ungarns demokrati. Artikel 7 indeb&#230;rer, at Ungarn kan miste sin stemmeret i Det Europ&#230;iske R&#229;d &#8211; men ikke at Ungarn bliver n&#248;dsaget til at forlade EU.</p> <p>Seminaret ser p&#229; den samfunds&#248;konomiske og politiske baggrund for den politik, som f&#248;res i de nye &#248;steurop&#230;iske EU-medlemslande. Der vil v&#230;re fokus p&#229; Visegradlandene, Polen, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet og de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Omdrejningspunktet er, hvilken betydning samfundsm&#230;ssig transition &#8211; fra statslig plan&#248;konomi og kommunistisk autokrati til privat markedskonkurrence, demokrati og medlemskab af EU &#8211; har for politikken i dag. Vi skal diskutere betydningen af arven fra det sovjet-kommunistiske styre, selve omstillingsprocessen og forl&#248;bet frem til EU-medlemskab. Fokus vil v&#230;re p&#229; europ&#230;iseringsteori, institutionel teori og betydningen af sti-afh&#230;ngighed versus forandring. Resultatet af det kommende valg til Europa-Parlamentet vil blive inddraget som perspektivering.</p> <p>Undervisningsformen vil kombinere underviser- og studenteropl&#230;g, gruppearbejde og -diskussion.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.