431192U003

Course catalogue

Name102E19 Public Policy and Finance
ECTS20
Language Dansk
Course levelKandidat
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431192U003
Teacher<p>Christian Bjørnskov, Peter Nannestad og Gert Tinggaard Svendsen</p>
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id93999
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Efter den g&#230;ngse internationale opfattelse besk&#230;ftiger faget &#8220;Offentlig &#248;konomi&#8221; (Public finance) sig med, <em>hvorfor</em>, <em>hvorn&#229;r</em> og <em>hvordan</em> staten/det offentlige intervenerer i de &#248;konomiske processer i samfundet, og hvad <em>effekten</em> af s&#229;danne interventioner er. Alle fire sp&#248;rgsm&#229;l har s&#229;vel empiriske som normative aspekter.</p> <p>Seminaret vil koncentrere sig om fundamentale problemstillinger, begreber, modeller og teorier inden for faget &#8220;Offentlig &#248;konomi&#8221;. Hovedbidragyderne til fagets litteratur er &#248;konomer. Men i et land, hvor ca. halvdelen af BNP passerer gennem de offentlige kasser, b&#248;r kommende kandidater i statskundskab ligeledes v&#230;re fortrolige med fagets problemstillinger og analytiske redskaber.</p> <p>Den tilgang til studiet af &#8220;Offentlig &#248;konomi&#8221;, vi har valgt for dette seminar, adskiller sig fra mere konventionelle (velf&#230;rds)&#248;konomiske tilgange. Vi skal fors&#248;ge at holde fokus p&#229;, at sp&#248;rgsm&#229;let om, hvorn&#229;r og hvorfor staten/det offentlige intervenerer i &#248;konomien, grundl&#230;ggende er <em>politisk. </em>Politiske institutioner og politikker betyder noget (men ikke alt)! For at forst&#229; statens/det offentliges intervention i &#248;konomien kan vi derfor ikke n&#248;jes med at betragte staten som en &#8221;benevolent dictator&#8221;, der besidder fuld information og s&#248;ger at maksimere en samfundsm&#230;ssig nyttefunktion (&#8221;det f&#230;lles bedste&#8221;). I stedet skal vi inddrage betydningen af pr&#230;ferencer, interesser og strategier, som karakteriserer en r&#230;kke politiske akt&#248;rer, typisk v&#230;lgere, politikere og bureaukrater.</p>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.