431161U006

Course catalogue

NamePolicy Evaluation
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U006
Teacher<p>Vibeke Lehmann Nielsen, Morten Jakobsen</p>
Course type Ordinær
Year2017
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id70000
PeriodForårssemester
Location
Tags

Description of qualifications:

<p>Faget giver de studerende teoretisk og analytisk evne til at vurdere og forklare konsekvenserne af politikker rettet mod borgere og/eller virksomheder. Faget indf&#248;rer de studerende i teoretiske begreber til at forst&#229; konsekvenser bredt og herunder sondre mellem fx fordelingsm&#230;ssige og substitutionsm&#230;ssige bi-effekter og vurdere graden af m&#229;lopfyldelse i forhold til officielle m&#229;l. Endvidere giver faget indsigt i politologiske teorier til at forklare, hvorfor vedtagne politikker ikke altid gennemf&#248;res i praksis eller ikke gennemf&#248;res med den styrke eller det substantielle indhold, som var umiddelbart tilt&#230;nkt.</p> <p>Faget tr&#230;kker p&#229; viden og teorier fra andre fag p&#229; Bacheloruddannelsen i Statskundskab, og anl&#230;gger p&#229; denne baggrund en tv&#230;rfaglig vinkel p&#229; stoffet. Til at gennemf&#248;re policy-evalueringsanalyser skal de studerende s&#229;ledes gennem faget l&#230;re at samment&#230;nke, hvad de hidtil har l&#230;rt i p&#229; deres uddannelse.</p> <p>F&#248;lgende elementer d&#230;kkes i undervisningen</p> <ul> <li>Policy-m&#229;l og identifikation af policy-m&#229;l</li> <li>Perverse/dysfunktionelle-effekter, intenderede vs. uintenderede effekter</li> <li>Fordelingsm&#230;ssige effekter</li> <li>Substitutionseffekter&#160;</li> <li>Policy design</li> <li>Tv&#230;r- og intraorganisatorisk koordination</li> <li>Offentligt ansatte og professionelle som implementeringsagenter</li> <li>M&#229;lgruppeadf&#230;rd &#8211; som bruger og som samproducent, heterogenitet i m&#229;lgruppen.</li> <li>Politisk og administrativ anvendelse af policy evalueringer.</li> </ul>

NamePolicy Evaluation
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U006
TeacherVibeke Lehmann Nielsen, Morten Jakobsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2018
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id79617
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Faget giver de studerende teoretisk og analytisk evne til at vurdere og forklare konsekvenserne af politikker rettet mod borgere og/eller virksomheder. Faget indf&#248;rer de studerende i teoretiske begreber til at forst&#229; konsekvenser bredt og herunder sondre mellem fx fordelingsm&#230;ssige og substitutionsm&#230;ssige bi-effekter og vurdere graden af m&#229;lopfyldelse i forhold til officielle m&#229;l. Endvidere giver faget indsigt i politologiske teorier til at forklare, hvorfor vedtagne politikker ikke altid gennemf&#248;res i praksis eller ikke gennemf&#248;res med den styrke eller det substantielle indhold, som var umiddelbart tilt&#230;nkt.</p> <p>Faget tr&#230;kker p&#229; viden og teorier fra andre fag p&#229; Bacheloruddannelsen i Statskundskab, og anl&#230;gger p&#229; denne baggrund en tv&#230;rfaglig vinkel p&#229; stoffet. Til at gennemf&#248;re policy-evalueringsanalyser skal de studerende s&#229;ledes gennem faget l&#230;re at samment&#230;nke, hvad de hidtil har l&#230;rt i p&#229; deres uddannelse.</p> <p>F&#248;lgende elementer d&#230;kkes i undervisningen</p> <ul> <li>Policy-m&#229;l og identifikation af policy-m&#229;l</li> <li>Perverse/dysfunktionelle-effekter, intenderede vs. uintenderede effekter</li> <li>Fordelingsm&#230;ssige effekter</li> <li>Substitutionseffekter&#160;</li> <li>Policy design</li> <li>Tv&#230;r- og intraorganisatorisk koordination</li> <li>Offentligt ansatte og professionelle som implementeringsagenter</li> <li>M&#229;lgruppeadf&#230;rd &#8211; som bruger og som samproducent, heterogenitet i m&#229;lgruppen.</li> <li>Politisk og administrativ anvendelse af policy evalueringer.</li> </ul>

NamePolicy Evaluation
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U006
TeacherVibeke Lehmann Nielsen, Morten Jakobsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id87438
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Faget tr&#230;ner de studerendes analytiske evner til at designe og vurdere evalueringer af policies ved hj&#230;lp af teori og metodiske tilgange. Ved hj&#230;lp af fem forel&#230;sningsgange indf&#248;rer faget de studerende i forskelige effektevalueringer, samfunds&#248;konomiske evalueringer, implementeringsevalueringer samt virkningsevalueringer, der bygger videre p&#229; det, de kender fra den foreg&#229;ende del af bacheloruddannelsen. Endvidere giver faget teoretisk og metodisk indsigt til dels at kunne forholde sig kritisk til r&#230;kkevidde og validitet af eksisterende policy-evalueringer, dels at designe frugtbare evalueringer. Endelig giver faget de studerende indsigt i og en kritisk forst&#229;else af mulighederne for brug og misbrug af policy-evalueringer.</p> <p>Ved hj&#230;lp af ti casebaserede holdtimer tr&#230;ner de studerende deres evner til at analysere konkrete, eksisterende policy-evalueringer samt opstille relevante designs til brug i policy-evalueringer. I holdtimernes cases anvendes s&#229;vel de begreber og metodiske tilgange til policy-evalueringer, der blev gennemg&#229;et p&#229; forel&#230;sningerne, politologisk teori og metode fra de tidligere bachelorfag samt enkelte nye teorier og metodiske tilgange, der pr&#230;senteres p&#229; holdtimerne.</p> <p>Faget tr&#230;kker p&#229; viden og teorier fra andre fag p&#229; bacheloruddannelsen i Statskundskab og anl&#230;gger p&#229; denne baggrund en tv&#230;rfaglig vinkel p&#229; stoffet. For at designe eller v&#230;re kritiske l&#230;sere af policy-evalueringsanalyser skal de studerende s&#229;ledes gennem faget l&#230;re at samment&#230;nke, hvad de hidtil har l&#230;rt p&#229; deres uddannelse.</p> <p>F&#248;lgende elementer d&#230;kkes i undervisningen:</p> <ul> <li>Typer af evalueringer (effektevaluering, samfunds&#248;konomisk evaluering, implementeringsevaluering og virkningsevaluering) &#160;</li> <li>Policy-instrumenter</li> <li>Policy-m&#229;l og identifikation af policy-m&#229;l</li> <li>Typer af policy-effekter (herunder fordelingsm&#230;ssige effekter, substitutionseffekter, heterogene effekter og policy-feedbackeffekter)</li> <li>Forskellige designs og analyseprincipper til brug i evalueringer af policy-effekter (herunder randomiserede felteksperimenter, f&#248;r/efter-designs, difference-in-difference-designs og regressionsdiskontinuitetsdesign)</li> <li>Evalueringer, der sammenfatter en r&#230;kke eksisterende evalueringer</li> <li>Potential outcomes/kontrafaktiske verdner som effektforst&#229;else</li> <li>Perverse/dysfunktionelle effekter, intenderede vs. uintenderede effekter</li> <li>Cost-effectiveness og cost-benefit-analyser</li> <li>Implementeringsudfordringer</li> <li>Implementeringsfidelitet</li> <li>Programteori</li> <li>Reliabilitets- og validitetsudfordringer &#160;</li> <li>Analysedesigns til forskellige evalueringstyper</li> <li>Politisk og administrativ anvendelse af policy-evalueringer.</li> </ul>

NamePolicy Evaluation
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U006
Teacher<p>Morten Jakobsen står for forelæsningerne.</p> <p>Holdtimer varetages af: Helle Ørsted Nielsen, Jakob Majlund Holm, Frederik Godt Hansen, Poul Aaes Nielsen </p>
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id97687
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Faget tr&#230;ner de studerendes analytiske evner til at designe og vurdere evalueringer af policies ved hj&#230;lp af teori og metodiske tilgange. Ved hj&#230;lp af fem forel&#230;sningsgange indf&#248;rer faget de studerende i forskelige effektevalueringer, samfunds&#248;konomiske evalueringer, implementeringsevalueringer samt virkningsevalueringer, der bygger videre p&#229; det, de kender fra den foreg&#229;ende del af bacheloruddannelsen. Endvidere giver faget teoretisk og metodisk indsigt til dels at kunne forholde sig kritisk til r&#230;kkevidde og validitet af eksisterende policy-evalueringer, dels at designe frugtbare evalueringer. Endelig giver faget de studerende indsigt i og en kritisk forst&#229;else af mulighederne for brug og misbrug af policy-evalueringer.</p> <p>Ved hj&#230;lp af ti casebaserede holdtimer tr&#230;ner de studerende deres evner til at analysere konkrete, eksisterende policy-evalueringer samt opstille relevante designs til brug i policy-evalueringer. I holdtimernes cases anvendes s&#229;vel de begreber og metodiske tilgange til policy-evalueringer, der blev gennemg&#229;et p&#229; forel&#230;sningerne, politologisk teori og metode fra de tidligere bachelorfag samt enkelte nye teorier og metodiske tilgange, der pr&#230;senteres p&#229; holdtimerne.</p> <p>Faget tr&#230;kker p&#229; viden og teorier fra andre fag p&#229; bacheloruddannelsen i Statskundskab og anl&#230;gger p&#229; denne baggrund en tv&#230;rfaglig vinkel p&#229; stoffet. For at designe eller v&#230;re kritiske l&#230;sere af policy-evalueringsanalyser skal de studerende s&#229;ledes gennem faget l&#230;re at samment&#230;nke, hvad de hidtil har l&#230;rt p&#229; deres uddannelse.</p> <p>F&#248;lgende elementer d&#230;kkes i undervisningen:</p> <ul> <li>Typer af evalueringer (effektevaluering, samfunds&#248;konomisk evaluering, implementeringsevaluering og virkningsevaluering) &#160;</li> <li>Policy-instrumenter</li> <li>Policy-m&#229;l og identifikation af policy-m&#229;l</li> <li>Typer af policy-effekter (herunder fordelingsm&#230;ssige effekter, substitutionseffekter, heterogene effekter og policy-feedbackeffekter)</li> <li>Forskellige designs og analyseprincipper til brug i evalueringer af policy-effekter (herunder randomiserede felteksperimenter, f&#248;r/efter-designs, difference-in-difference-designs og regressionsdiskontinuitetsdesign)</li> <li>Evalueringer, der sammenfatter en r&#230;kke eksisterende evalueringer</li> <li>Potential outcomes/kontrafaktiske verdner som effektforst&#229;else</li> <li>Perverse/dysfunktionelle effekter, intenderede vs. uintenderede effekter</li> <li>Cost-effectiveness og cost-benefit-analyser</li> <li>Implementeringsudfordringer</li> <li>Implementeringsfidelitet</li> <li>Programteori</li> <li>Reliabilitets- og validitetsudfordringer &#160;</li> <li>Analysedesigns til forskellige evalueringstyper</li> <li>Politisk og administrativ anvendelse af policy-evalueringer.</li> </ul>

NamePolicy Evaluation
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U006
Teacher<p>Morten Jakobsen står for forelæsningerne.</p> <p>Holdtimer varetages af: Helle Ørsted Nielsen, Jakob Majlund Holm, Frederik Godt Hansen, Poul Aaes Nielsen </p>
Course type Tomplads Ordinær
Year2021
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id104800
PeriodForårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<p>Faget tr&#230;ner de studerendes analytiske evner til at designe og vurdere evalueringer af policies ved hj&#230;lp af teori og metodiske tilgange. Ved hj&#230;lp af fem forel&#230;sningsgange indf&#248;rer faget de studerende i forskelige effektevalueringer, samfunds&#248;konomiske evalueringer, implementeringsevalueringer samt virkningsevalueringer, der bygger videre p&#229; det, de kender fra den foreg&#229;ende del af bacheloruddannelsen. Endvidere giver faget teoretisk og metodisk indsigt til dels at kunne forholde sig kritisk til r&#230;kkevidde og validitet af eksisterende policy-evalueringer, dels at designe frugtbare evalueringer. Endelig giver faget de studerende indsigt i og en kritisk forst&#229;else af mulighederne for brug og misbrug af policy-evalueringer.</p> <p>Ved hj&#230;lp af ti casebaserede holdtimer tr&#230;ner de studerende deres evner til at analysere konkrete, eksisterende policy-evalueringer samt opstille relevante designs til brug i policy-evalueringer. I holdtimernes cases anvendes s&#229;vel de begreber og metodiske tilgange til policy-evalueringer, der blev gennemg&#229;et p&#229; forel&#230;sningerne, politologisk teori og metode fra de tidligere bachelorfag samt enkelte nye teorier og metodiske tilgange, der pr&#230;senteres p&#229; holdtimerne.</p> <p>Faget tr&#230;kker p&#229; viden og teorier fra andre fag p&#229; bacheloruddannelsen i Statskundskab og anl&#230;gger p&#229; denne baggrund en tv&#230;rfaglig vinkel p&#229; stoffet. For at designe eller v&#230;re kritiske l&#230;sere af policy-evalueringsanalyser skal de studerende s&#229;ledes gennem faget l&#230;re at samment&#230;nke, hvad de hidtil har l&#230;rt p&#229; deres uddannelse.</p> <p>F&#248;lgende elementer d&#230;kkes i undervisningen:</p> <ul> <li>Typer af evalueringer (effektevaluering, samfunds&#248;konomisk evaluering, implementeringsevaluering og virkningsevaluering) &#160;</li> <li>Policy-instrumenter</li> <li>Policy-m&#229;l og identifikation af policy-m&#229;l</li> <li>Typer af policy-effekter (herunder fordelingsm&#230;ssige effekter, substitutionseffekter, heterogene effekter og policy-feedbackeffekter)</li> <li>Forskellige designs og analyseprincipper til brug i evalueringer af policy-effekter (herunder randomiserede felteksperimenter, f&#248;r/efter-designs, difference-in-difference-designs og regressionsdiskontinuitetsdesign)</li> <li>Evalueringer, der sammenfatter en r&#230;kke eksisterende evalueringer</li> <li>Potential outcomes/kontrafaktiske verdner som effektforst&#229;else</li> <li>Perverse/dysfunktionelle effekter, intenderede vs. uintenderede effekter</li> <li>Cost-effectiveness og cost-benefit-analyser</li> <li>Implementeringsudfordringer</li> <li>Implementeringsfidelitet</li> <li>Programteori</li> <li>Reliabilitets- og validitetsudfordringer &#160;</li> <li>Analysedesigns til forskellige evalueringstyper</li> <li>Politisk og administrativ anvendelse af policy-evalueringer.</li> </ul>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.