431161U003

Course catalogue

NamePublic Law
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U003
TeacherIkke angivet
Course type Tomplads Ordinær
Year2016
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id66385
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<strong>Indhold:<br /></strong>Forvaltningsretten omhandler regler om forholdet mellem offentlige forvaltningsmyndigheder (ministerier, kommuner m.v.) og borgere samt forholdet mellem forvaltningsmyndigheder indbyrdes. Hovedv&#230;gten i faget l&#230;gges p&#229; borgernes retsbeskyttelse. Faget omfatter hovedsageligt den almindelige forvaltningsret, dvs. de regler, der g&#230;lder for alle forvaltningsmyndigheder i omtrent alle sagstyper. De almindelige forvaltningsretlige regler best&#229;r i stort omfang af uskrevne retsgrunds&#230;tninger og principper, men omfatter ogs&#229; en r&#230;kke vigtige love.<br /><br />De hovedpunkter, der med udgangspunkt i pensum gennemg&#229;s i undervisningen er retskilder, forvaltningens organisation (dvs. myndighedssystemet), forvaltningspersonalet, sagsbehandlingsregler (dvs. procedureregler, som f.eks. findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven), legalitetsprincippet, herunder sp&#248;rgsm&#229;let om forvaltningsafg&#248;relsers hjemmel, og i tilknytning hertil kommunalfuldmagten, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, administrativ rekurs (dvs. klage til en anden forvaltningsmyndighed), tilsynet med kommunerne, Folketingets Ombudsmands kontrol med forvaltningen og domstolskontrol. I forbindelse med kontrol behandles sp&#248;rgsm&#229;lene om forvaltningsafg&#248;relsers ugyldighed.

NamePublic Law
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U003
Teacher<p>5 hold:</p> <p>Henrik Gjørup</p> <p>Ole Nielsen</p> <p>Steen Jørgensen</p> <p>Kirsten Jørgensen</p> <p>Klaus Josefsen</p>
Course type Tomplads Ordinær
Year2017
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id75693
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

<strong>Indhold:<br /></strong>Forvaltningsretten omhandler regler om forholdet mellem offentlige forvaltningsmyndigheder (ministerier, kommuner m.v.) og borgere samt forholdet mellem forvaltningsmyndigheder indbyrdes. Hovedv&#230;gten i faget l&#230;gges p&#229; borgernes retsbeskyttelse. Faget omfatter hovedsageligt den almindelige forvaltningsret, dvs. de regler, der g&#230;lder for alle forvaltningsmyndigheder i omtrent alle sagstyper. De almindelige forvaltningsretlige regler best&#229;r i stort omfang af uskrevne retsgrunds&#230;tninger og principper, men omfatter ogs&#229; en r&#230;kke vigtige love.<br /><br />De hovedpunkter, der med udgangspunkt i pensum gennemg&#229;s i undervisningen er retskilder, forvaltningens organisation (dvs. myndighedssystemet), forvaltningspersonalet, sagsbehandlingsregler (dvs. procedureregler, som f.eks. findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven), legalitetsprincippet, herunder sp&#248;rgsm&#229;let om forvaltningsafg&#248;relsers hjemmel, og i tilknytning hertil kommunalfuldmagten, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, administrativ rekurs (dvs. klage til en anden forvaltningsmyndighed), tilsynet med kommunerne, Folketingets Ombudsmands kontrol med forvaltningen og domstolskontrol. I forbindelse med kontrol behandles sp&#248;rgsm&#229;lene om forvaltningsafg&#248;relsers ugyldighed.

NamePublic Law
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U003
Teacher<p>5 hold:</p> <ul> <li>Henrik Gjørup</li> <li>Ole Nielsen</li> <li>Steen Jørgensen</li> <li>Kirsten Jørgensen</li> <li>Klaus Josefsen</li> </ul>
Course type Tomplads Ordinær
Year2018
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id83936
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Forvaltningsretten omhandler regler om forholdet mellem offentlige forvaltningsmyndigheder (ministerier, kommuner m.v.) og borgere samt forholdet mellem forvaltningsmyndigheder indbyrdes. Hovedv&#230;gten i faget l&#230;gges p&#229; borgernes retsbeskyttelse. Faget omfatter hovedsageligt den almindelige forvaltningsret, dvs. de regler, der g&#230;lder for alle forvaltningsmyndigheder i omtrent alle sagstyper. De almindelige forvaltningsretlige regler best&#229;r i stort omfang af uskrevne retsgrunds&#230;tninger og principper, men omfatter ogs&#229; en r&#230;kke vigtige love.<br /><br />De hovedpunkter, der med udgangspunkt i pensum gennemg&#229;s i undervisningen er retskilder, forvaltningens organisation (dvs. myndighedssystemet), forvaltningspersonalet, sagsbehandlingsregler (dvs. procedureregler, som f.eks. findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven), legalitetsprincippet, herunder sp&#248;rgsm&#229;let om forvaltningsafg&#248;relsers hjemmel, og i tilknytning hertil kommunalfuldmagten, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, administrativ rekurs (dvs. klage til en anden forvaltningsmyndighed), tilsynet med kommunerne, Folketingets Ombudsmands kontrol med forvaltningen og domstolskontrol. I forbindelse med kontrol behandles sp&#248;rgsm&#229;lene om forvaltningsafg&#248;relsers ugyldighed.

NamePublic Law
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431161U003
Teacher<ul> <li>Henrik Gjørup</li> <li>Carsten Rahbeck Schmidt</li> <li>Ole Nielsen</li> <li>Steen Jørgensen</li> <li>Kirsten Sørensen</li> </ul>
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94216
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Forvaltningsretten omhandler regler om forholdet mellem offentlige forvaltningsmyndigheder (ministerier, kommuner m.v.) og borgere samt forholdet mellem forvaltningsmyndigheder indbyrdes. Hovedv&#230;gten i faget l&#230;gges p&#229; borgernes retsbeskyttelse. Faget omfatter hovedsageligt den almindelige forvaltningsret, dvs. de regler, der g&#230;lder for alle forvaltningsmyndigheder i omtrent alle sagstyper. De almindelige forvaltningsretlige regler best&#229;r i stort omfang af uskrevne retsgrunds&#230;tninger og principper, men omfatter ogs&#229; en r&#230;kke vigtige love.<br /><br />De hovedpunkter, der med udgangspunkt i pensum gennemg&#229;s i undervisningen er retskilder, forvaltningens organisation (dvs. myndighedssystemet), forvaltningspersonalet, sagsbehandlingsregler (dvs. procedureregler, som f.eks. findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven), legalitetsprincippet, herunder sp&#248;rgsm&#229;let om forvaltningsafg&#248;relsers hjemmel, og i tilknytning hertil kommunalfuldmagten, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, administrativ rekurs (dvs. klage til en anden forvaltningsmyndighed), tilsynet med kommunerne, Folketingets Ombudsmands kontrol med forvaltningen og domstolskontrol. I forbindelse med kontrol behandles sp&#248;rgsm&#229;lene om forvaltningsafg&#248;relsers ugyldighed.

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.