431151U003

Course catalogue

NameTheory of Science
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431151U003
TeacherIkke angivet
Course type Ordinær
Year2015
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id59589
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Faget Videnskabsteori anl&#230;gger et metaperspektiv p&#229; samfundsvidenskaben, herunder i s&#230;rdeleshed politologien. Det vil sige, at faget analyserer og beskriver historiske og nutidige teorier om samfundsvidenskabens karakter og berettigelse. Faget rummer b&#229;de empiriske og mere teoretiske elementer, idet faget b&#229;de indeholder en kort indf&#248;ring i videnssociologien og en overordnet diskussion af centrale videnskabsteoretiske begreber som forst&#229;else versus forklaring, struktur versus akt&#248;r, og forskellige forklaringsbegreber. Faget har ogs&#229; et v&#230;sentligt normativt element, idet faget inddrager forskellige normative videnskabsteoretiske positioner ang&#229;ende, hvad der udg&#248;r gode samfundsvidenskabelige teorier. Forl&#248;bet giver samlet set en bred indf&#248;ring i centrale problemstillinger i samfundsvidenskabernes videnskabsteori og, i det omfang det er n&#248;dvendigt for forst&#229;elsen heraf, videnskabsteori i al almindelighed. Faget introducerer til centrale begreber, teorier og metoder i samfundsvidenskabernes videnskabsteori, og deltagerne tilskyndes til at reflektere videnskabsteoretisk over konkrete samfundsvidenskabelige teorier og problemer og udg&#248;r s&#229;ledes et v&#230;sentligt supplement til metodeundervisningen og til de studerendes arbejde med politologien i &#248;vrigt. Undervisningen best&#229;r af forel&#230;sninger og holdtimer.<br /> <br />Undervisningsforl&#248;bet omhandler:<br /> <ul> <li>Hvad der udg&#248;r hovedstr&#248;mninger i nyere almen videnskabsteori, fx logisk positivisme, kritisk rationalisme og Kuhn.</li> <li>Hvad der udg&#248;r en r&#230;kke centrale samfundsvidenskabelige videnskabsteoretiske grundpositioner, fx hermeneutik, metodologisk individualisme og social konstruktivisme.</li> <li>Hvilke begreber og problemstillinger der er centrale i samfundsvidenskabens videnskabsteori, fx forst&#229;else, sandhed og relativisme og forskellige typer af forklaringer (funktionelle, &#229;rsags- og form&#229;lsforklaringer).</li> </ul> <br />Undervisningsforl&#248;bet giver en systematisk gennemgang af:<br /> <ul> <li>Centrale videnskabsteoretiske begreber og begrebspar, fx forklaring, sandhed, struktur vs. akt&#248;r, sociale vs. ikke-sociale fakta.</li> <li>Videnskabsteoretiske grundpositioner, fx kritisk rationalisme, den videnskabelige v&#230;rdirelativisme og hermeneutik.</li> <li>En introduktion til nogle centrale videnskabsteoretiske redskaber, fx argumenter og definitioner.</li> <li>Anvendelsen af centrale videnskabsteoretiske begreber p&#229; konkrete eksempler p&#229; politologisk forskning.</li> </ul>

NameTheory of Science
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431151U003
TeacherKasper Lippert-Rasmussen, Andreas Brøgger Albertsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2016
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id66375
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Faget Videnskabsteori anl&#230;gger et metaperspektiv p&#229; samfundsvidenskaben, herunder i s&#230;rdeleshed politologien. Det vil sige, at faget analyserer og beskriver historiske og nutidige teorier om samfundsvidenskabens karakter og berettigelse. Faget rummer b&#229;de empiriske og mere teoretiske elementer, idet faget b&#229;de indeholder en kort indf&#248;ring i videnssociologien og en overordnet diskussion af centrale videnskabsteoretiske begreber som forst&#229;else versus forklaring, struktur versus akt&#248;r, og forskellige forklaringsbegreber. Faget har ogs&#229; et v&#230;sentligt normativt element, idet faget inddrager forskellige normative videnskabsteoretiske positioner ang&#229;ende, hvad der udg&#248;r gode samfundsvidenskabelige teorier. Forl&#248;bet giver samlet set en bred indf&#248;ring i centrale problemstillinger i samfundsvidenskabernes videnskabsteori og, i det omfang det er n&#248;dvendigt for forst&#229;elsen heraf, videnskabsteori i al almindelighed. Faget introducerer til centrale begreber, teorier og metoder i samfundsvidenskabernes videnskabsteori, og deltagerne tilskyndes til at reflektere videnskabsteoretisk over konkrete samfundsvidenskabelige teorier og problemer og udg&#248;r s&#229;ledes et v&#230;sentligt supplement til metodeundervisningen og til de studerendes arbejde med politologien i &#248;vrigt. Undervisningen best&#229;r af forel&#230;sninger og holdtimer.<br /> <br />Undervisningsforl&#248;bet omhandler:<br /> <ul> <li>Hvad der udg&#248;r hovedstr&#248;mninger i nyere almen videnskabsteori, fx logisk positivisme, kritisk rationalisme og Kuhn.</li> <li>Hvad der udg&#248;r en r&#230;kke centrale samfundsvidenskabelige videnskabsteoretiske grundpositioner, fx hermeneutik, metodologisk individualisme og social konstruktivisme.</li> <li>Hvilke begreber og problemstillinger der er centrale i samfundsvidenskabens videnskabsteori, fx forst&#229;else, sandhed og relativisme og forskellige typer af forklaringer (funktionelle, &#229;rsags- og form&#229;lsforklaringer).</li> </ul> <br />Undervisningsforl&#248;bet giver en systematisk gennemgang af:<br /> <ul> <li>Centrale videnskabsteoretiske begreber og begrebspar, fx forklaring, sandhed, struktur vs. akt&#248;r, sociale vs. ikke-sociale fakta.</li> <li>Videnskabsteoretiske grundpositioner, fx kritisk rationalisme, den videnskabelige v&#230;rdirelativisme og hermeneutik.</li> <li>En introduktion til nogle centrale videnskabsteoretiske redskaber, fx argumenter og definitioner.</li> <li>Anvendelsen af centrale videnskabsteoretiske begreber p&#229; konkrete eksempler p&#229; politologisk forskning.</li> </ul>

NameTheory of Science
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431151U003
TeacherKasper Lippert-Rasmussen, David Vestergaard Axelsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2017
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id75621
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Faget Videnskabsteori anl&#230;gger et metaperspektiv p&#229; samfundsvidenskaben, herunder i s&#230;rdeleshed politologien. Det vil sige, at faget analyserer og beskriver historiske og nutidige teorier om samfundsvidenskabens karakter og berettigelse. Faget rummer b&#229;de empiriske og mere teoretiske elementer, idet faget b&#229;de indeholder en kort indf&#248;ring i videnssociologien og en overordnet diskussion af centrale videnskabsteoretiske begreber som forst&#229;else versus forklaring, struktur versus akt&#248;r, og forskellige forklaringsbegreber. Faget har ogs&#229; et v&#230;sentligt normativt element, idet faget inddrager forskellige normative videnskabsteoretiske positioner ang&#229;ende, hvad der udg&#248;r gode samfundsvidenskabelige teorier. Forl&#248;bet giver samlet set en bred indf&#248;ring i centrale problemstillinger i samfundsvidenskabernes videnskabsteori og, i det omfang det er n&#248;dvendigt for forst&#229;elsen heraf, videnskabsteori i al almindelighed. Faget introducerer til centrale begreber, teorier og metoder i samfundsvidenskabernes videnskabsteori, og deltagerne tilskyndes til at reflektere videnskabsteoretisk over konkrete samfundsvidenskabelige teorier og problemer og udg&#248;r s&#229;ledes et v&#230;sentligt supplement til metodeundervisningen og til de studerendes arbejde med politologien i &#248;vrigt. Undervisningen best&#229;r af forel&#230;sninger og holdtimer.<br /> <br />Undervisningsforl&#248;bet omhandler:<br /> <ul> <li>Hvad der udg&#248;r hovedstr&#248;mninger i nyere almen videnskabsteori, fx logisk positivisme, kritisk rationalisme og Kuhn.</li> <li>Hvad der udg&#248;r en r&#230;kke centrale samfundsvidenskabelige videnskabsteoretiske grundpositioner, fx hermeneutik, metodologisk individualisme og social konstruktivisme.</li> <li>Hvilke begreber og problemstillinger der er centrale i samfundsvidenskabens videnskabsteori, fx forst&#229;else, sandhed og relativisme og forskellige typer af forklaringer (funktionelle, &#229;rsags- og form&#229;lsforklaringer).</li> </ul> <br />Undervisningsforl&#248;bet giver en systematisk gennemgang af:<br /> <ul> <li>Centrale videnskabsteoretiske begreber og begrebspar, fx forklaring, sandhed, struktur vs. akt&#248;r, sociale vs. ikke-sociale fakta.</li> <li>Videnskabsteoretiske grundpositioner, fx kritisk rationalisme, den videnskabelige v&#230;rdirelativisme og hermeneutik.</li> <li>En introduktion til nogle centrale videnskabsteoretiske redskaber, fx argumenter og definitioner.</li> <li>Anvendelsen af centrale videnskabsteoretiske begreber p&#229; konkrete eksempler p&#229; politologisk forskning.</li> </ul>

NameTheory of Science
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431151U003
TeacherKasper Lippert-Rasmussen, David Vestergaard Axelsen
Course type Tomplads Ordinær
Year2018
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id83942
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Faget Videnskabsteori anl&#230;gger et metaperspektiv p&#229; samfundsvidenskaben, herunder i s&#230;rdeleshed politologien. Det vil sige, at faget analyserer og beskriver historiske og nutidige teorier om samfundsvidenskabens karakter og berettigelse. Faget rummer b&#229;de empiriske og mere teoretiske elementer, idet faget b&#229;de indeholder en kort indf&#248;ring i videnssociologien og en overordnet diskussion af centrale videnskabsteoretiske begreber som forst&#229;else versus forklaring, struktur versus akt&#248;r, og forskellige forklaringsbegreber. Faget har ogs&#229; et v&#230;sentligt normativt element, idet faget inddrager forskellige normative videnskabsteoretiske positioner ang&#229;ende, hvad der udg&#248;r gode samfundsvidenskabelige teorier. Forl&#248;bet giver samlet set en bred indf&#248;ring i centrale problemstillinger i samfundsvidenskabernes videnskabsteori og, i det omfang det er n&#248;dvendigt for forst&#229;elsen heraf, videnskabsteori i al almindelighed. Faget introducerer til centrale begreber, teorier og metoder i samfundsvidenskabernes videnskabsteori, og deltagerne tilskyndes til at reflektere videnskabsteoretisk over konkrete samfundsvidenskabelige teorier og problemer og udg&#248;r s&#229;ledes et v&#230;sentligt supplement til metodeundervisningen og til de studerendes arbejde med politologien i &#248;vrigt. Undervisningen best&#229;r af forel&#230;sninger og holdtimer.<br /> <br />Undervisningsforl&#248;bet omhandler:<br /> <ul> <li>Hvad der udg&#248;r hovedstr&#248;mninger i nyere almen videnskabsteori, fx logisk positivisme, kritisk rationalisme og Kuhn.</li> <li>Hvad der udg&#248;r en r&#230;kke centrale samfundsvidenskabelige videnskabsteoretiske grundpositioner, fx hermeneutik, metodologisk individualisme og social konstruktivisme.</li> <li>Hvilke begreber og problemstillinger der er centrale i samfundsvidenskabens videnskabsteori, fx forst&#229;else, sandhed og relativisme og forskellige typer af forklaringer (funktionelle, &#229;rsags- og form&#229;lsforklaringer).</li> </ul> <br />Undervisningsforl&#248;bet giver en systematisk gennemgang af:<br /> <ul> <li>Centrale videnskabsteoretiske begreber og begrebspar, fx forklaring, sandhed, struktur vs. akt&#248;r, sociale vs. ikke-sociale fakta.</li> <li>Videnskabsteoretiske grundpositioner, fx kritisk rationalisme, den videnskabelige v&#230;rdirelativisme og hermeneutik.</li> <li>En introduktion til nogle centrale videnskabsteoretiske redskaber, fx argumenter og definitioner.</li> <li>Anvendelsen af centrale videnskabsteoretiske begreber p&#229; konkrete eksempler p&#229; politologisk forskning.</li> </ul>

NameTheory of Science
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431151U003
Teacher<ul> <li>Søren Flinch Midtgaard</li> <li>Tore Vincents Olsen</li> <li>Kasper Lippert-Rasmussen</li> </ul>
Course type Tomplads Ordinær
Year2019
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id94144
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Faget Videnskabsteori anl&#230;gger et metaperspektiv p&#229; samfundsvidenskaben, herunder i s&#230;rdeleshed politologien. Det vil sige, at faget analyserer og beskriver historiske og nutidige teorier om samfundsvidenskabens karakter og berettigelse. Faget rummer b&#229;de empiriske og mere teoretiske elementer, idet faget b&#229;de indeholder en kort indf&#248;ring i videnssociologien og en overordnet diskussion af centrale videnskabsteoretiske begreber som forst&#229;else versus forklaring, struktur versus akt&#248;r, og forskellige forklaringsbegreber. Faget har ogs&#229; et v&#230;sentligt normativt element, idet faget inddrager forskellige normative videnskabsteoretiske positioner ang&#229;ende, hvad der udg&#248;r gode samfundsvidenskabelige teorier. Forl&#248;bet giver samlet set en bred indf&#248;ring i centrale problemstillinger i samfundsvidenskabernes videnskabsteori og, i det omfang det er n&#248;dvendigt for forst&#229;elsen heraf, videnskabsteori i al almindelighed. Faget introducerer til centrale begreber, teorier og metoder i samfundsvidenskabernes videnskabsteori, og deltagerne tilskyndes til at reflektere videnskabsteoretisk over konkrete samfundsvidenskabelige teorier og problemer og udg&#248;r s&#229;ledes et v&#230;sentligt supplement til metodeundervisningen og til de studerendes arbejde med politologien i &#248;vrigt. Undervisningen best&#229;r af forel&#230;sninger og holdtimer.<br /> <br />Undervisningsforl&#248;bet omhandler:<br /> <ul> <li>Hvad der udg&#248;r hovedstr&#248;mninger i nyere almen videnskabsteori, fx logisk positivisme, kritisk rationalisme og Kuhn.</li> <li>Hvad der udg&#248;r en r&#230;kke centrale samfundsvidenskabelige videnskabsteoretiske grundpositioner, fx hermeneutik, metodologisk individualisme og social konstruktivisme.</li> <li>Hvilke begreber og problemstillinger der er centrale i samfundsvidenskabens videnskabsteori, fx forst&#229;else, sandhed og relativisme og forskellige typer af forklaringer (funktionelle, &#229;rsags- og form&#229;lsforklaringer).</li> </ul> <br />Undervisningsforl&#248;bet giver en systematisk gennemgang af:<br /> <ul> <li>Centrale videnskabsteoretiske begreber og begrebspar, fx forklaring, sandhed, struktur vs. akt&#248;r, sociale vs. ikke-sociale fakta.</li> <li>Videnskabsteoretiske grundpositioner, fx kritisk rationalisme, den videnskabelige v&#230;rdirelativisme og hermeneutik.</li> <li>En introduktion til nogle centrale videnskabsteoretiske redskaber, fx argumenter og definitioner.</li> <li>Anvendelsen af centrale videnskabsteoretiske begreber p&#229; konkrete eksempler p&#229; politologisk forskning.</li> </ul>

NameTheory of Science
ECTS10
Language Dansk
Course levelBachelor
Department Institut for Statskundskab
EducationNone
Related educations
Course code431151U003
Teacher<ul> <li>Søren Flinch Midtgaard</li> <li>Tore Vincents Olsen</li> <li>Kasper Lippert-Rasmussen</li> </ul>
Course type Tomplads Ordinær
Year2020
FacultyAarhus BSS
Course catalogue id101985
PeriodEfterårssemester
LocationAarhus
Tags

Description of qualifications:

Faget Videnskabsteori anl&#230;gger et metaperspektiv p&#229; samfundsvidenskaben, herunder i s&#230;rdeleshed politologien. Det vil sige, at faget analyserer og beskriver historiske og nutidige teorier om samfundsvidenskabens karakter og berettigelse. Faget rummer b&#229;de empiriske og mere teoretiske elementer, idet faget b&#229;de indeholder en kort indf&#248;ring i videnssociologien og en overordnet diskussion af centrale videnskabsteoretiske begreber som forst&#229;else versus forklaring, struktur versus akt&#248;r, og forskellige forklaringsbegreber. Faget har ogs&#229; et v&#230;sentligt normativt element, idet faget inddrager forskellige normative videnskabsteoretiske positioner ang&#229;ende, hvad der udg&#248;r gode samfundsvidenskabelige teorier. Forl&#248;bet giver samlet set en bred indf&#248;ring i centrale problemstillinger i samfundsvidenskabernes videnskabsteori og, i det omfang det er n&#248;dvendigt for forst&#229;elsen heraf, videnskabsteori i al almindelighed. Faget introducerer til centrale begreber, teorier og metoder i samfundsvidenskabernes videnskabsteori, og deltagerne tilskyndes til at reflektere videnskabsteoretisk over konkrete samfundsvidenskabelige teorier og problemer og udg&#248;r s&#229;ledes et v&#230;sentligt supplement til metodeundervisningen og til de studerendes arbejde med politologien i &#248;vrigt. Undervisningen best&#229;r af forel&#230;sninger og holdtimer.<br /> <br />Undervisningsforl&#248;bet omhandler:<br /> <ul> <li>Hvad der udg&#248;r hovedstr&#248;mninger i nyere almen videnskabsteori, fx logisk positivisme, kritisk rationalisme og Kuhn.</li> <li>Hvad der udg&#248;r en r&#230;kke centrale samfundsvidenskabelige videnskabsteoretiske grundpositioner, fx hermeneutik, metodologisk individualisme og social konstruktivisme.</li> <li>Hvilke begreber og problemstillinger der er centrale i samfundsvidenskabens videnskabsteori, fx forst&#229;else, sandhed og relativisme og forskellige typer af forklaringer (funktionelle, &#229;rsags- og form&#229;lsforklaringer).</li> </ul> <br />Undervisningsforl&#248;bet giver en systematisk gennemgang af:<br /> <ul> <li>Centrale videnskabsteoretiske begreber og begrebspar, fx forklaring, sandhed, struktur vs. akt&#248;r, sociale vs. ikke-sociale fakta.</li> <li>Videnskabsteoretiske grundpositioner, fx kritisk rationalisme, den videnskabelige v&#230;rdirelativisme og hermeneutik.</li> <li>En introduktion til nogle centrale videnskabsteoretiske redskaber, fx argumenter og definitioner.</li> <li>Anvendelsen af centrale videnskabsteoretiske begreber p&#229; konkrete eksempler p&#229; politologisk forskning.</li> </ul>

Blackboard

We have not yet searched for this course in Blackboard.